5.000 m2 nyt sostaldsanlæg på bar mark

Her går funktion og arkitektur hånd i hånd!

Nyt staldanlæg opført på bar mark til 600 søer, foderlade med hjemmeblanderi og halmlade.
• Løbe-/kontrolafd. med bokse
• Drægtighedsstald med én boks pr. so og biologisk luftrensning,
• Farestald med endevendte farestier & ammesektion
• Smågrise- og poltesektioner til egen kerne.
• Servicefaciliteter, teknikrum & udleveringssluse mm.
To lader, udleveringssluse & serviceafdeling i kubisk udførelse med ideel højde til opbygning af fodercentral, læssehøjde og mulighed for mødelokale på 1. sal.

Fakta:
I alt: 4.950 m2
Byggeri & Teknik I/S har udført bygherrerådgivning i planlægningsfasen, forestået fuld projektering, udbud, kontrahering samt byggestyring og tilsyn i byggeperioden.

Billeder og planer

Det er der blevet skrevet

Øvrigt materiale