Tilskud til farestier med løse søer 2018

Etablering af løsdrift i farestalde

Ansøgningsfrist: Torsdag den 30/8-2018 kl. 23.59

Tilskudspulje: kr. 18 mio.

Nybyg/tilbygOmbygning af eks. bygninger
TilskudspuljeKr. 14 mio.Kr. 4 mio.
Tilskudsbeløb pr. farestiKr. 7.880Kr. 5.800
Min. antal farestier / ansøgning3851
Max. antal farestier /ansøgning469637

Der kan indsendes én ansøgning vedr. nybyggeri og én ansøgning vedr. ombygning pr. CVR med ovenstående krav om antal farestier pr. ansøgning.

Vigtige beslutninger før ansøgning:

  • - Antal farestier (nybyg/ombygning)
  • - Gennemsnitligt areal/faresti (absolut minimum er 5,2 kvm for mindste faresti i ordningen)
  • - Bundprofil: < 40% fast gulv eller ≥ 40% fast gulv (v. fast gulv forstås optil 5% dræn i hver faresti)

 

 

Hvordan prioriteres ansøgningerne i forhold til tilsagn:

Ansøgningen skal minimum opnå 1,5 point i følgende pointsystem, uddrag fra ordningens vejledning:

Gennemsnitsstørrelsen på de ansøgte farestierPoint
5,2-5,4 m21
5,5-5,7 m22
Over 5,7 m23
Andel af fast gulv med mulighed for op til 5 % dræn i hver enkelt af de ansøgte farestierPoint
≥ 40 % i samtlige ansøgte farestier0,5
< 40 % i samtlige ansøgte farestier0

Hvis ordningen ansøges for større beløb end afsat prioriteres på følgende måde:

  • - Ansøgninger med højeste antal point
  • - Ved pointlighed: ansøgninger med det største gennemsnitlige areal pr. faresti
  • - Ved fortsat pointlighed: ansøgninger med det højeste antal stipladser

 

Hvilke investeringer omfatter definitionen ”Nybyg/Tilbyg” og ”Ombygning”

- uddrag fra ordningens vejledning

Er ordningen noget for dig?

Byggeri & Teknik I/S står klar til at hjælpe dig!

Kontakt Cathrine Magrethe Bak – Tlf: 30 74 64 63, mail:cmbp@byggeri-teknik.dk

Cathrine Margrethe Bak Pedersen

Bygningsrådgiver, indretning af svinestalde, mekanisering, licitationer og udbud, tilskud svineproduktion

Mobil: 30 74 64 63
Emailcmbp@byggeri-teknik.dk

Kontakt Mig