Dispensation til tungere gyllevogne også i 2017

Dispensation til tungere gyllevogne også i 2017

Trafikstyrelsen har også i 2017 givet erhvervet mulighed for at køre med større kapacitet: 10 t akseltryk på op til 3 aksler, dvs. 30 t mod hidtil 24 t på en tre-akslet gyllevogn. Samtidig kan totalvægten på traktoren og den 3-akslede gyllevogn forøges fra 44 til 48 t. Tilsvarende tillades 11,5 t akseltryk på selvkørende gyllenedfældere, dvs. 34,5 t på tre-akslet motorredskab mod tidligere 28 t.

NB: Husk at traktoren skal være typegodkendt til 18 tons totalvægt, hvis dispensationen skal udnyttes fuldt ud, og det er der faktisk kun få traktorer, der er.

Tilladelsen forudsætter fortsat, at kommunen også har accepteret dispensationen fra Trafikstyrelsen, så gyllen kan transporteres på de kommunale veje. Derfor har Færdselsgruppen, hvor Landbrug & Fødevarer er medlem, igen i år søgt hos alle de kommuner som giver tilladelsen for et år ad gangen. Både Trafikstyrelsens godkendelsesbrev og kommunens tilladelse skal medbringes under gyllekørslen og – om det kræves – fremvises for politiet.

Som landmand skal du derfor både udskrive brevet fra Trafikstyrelsen og Kommunens dispensation.

Find din kommune i den alfabetiske liste og se, om der er givet dispensation eller afslag. Står der ikke noget efter kommunenavnet, har den pågældende kommune endnu ikke afgivet svar. Listen opdateres i takt med, at kommunerne melder deres svar ind.

Brev fra trafikstyrelsen

Tryk her for mere information

Flemming Hedegaard

Ledelse, administration, markedsføring, maskiner, tilskud

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk

Kontakt Mig