Energiteknik  –  portionsfyret halmfyr

Nye miljøregler, som træder i kraft 26. januar 2018 vil gøre kommende halmfyr noget dyrere. Dertil kommer at der pr januar 2018 sandsynligvis kun vil være ganske få anlæg, som kan overholde de skærpede krav.

Har du planer om at anskaffe et portionsfyret halmfyr eller forny det bestående, så er det tiden (juli 2017) at træffe beslutning herom, idet dit nye halmfyr skal være tilsluttet og færdigmeldt senest 25. januar 2018. Årsagen er at denne dato træder der nye skærpede krav i kraft til såvel nyttevirkning, som til udledning af kulilte (CO) og til udledning af støv fra halmkedlerne. Nederst i artiklen er der henvist til lovgrundlaget for kravene.

Ved kontakt til hver af de 3 største leverandører af portionsfyrede halmkedler på det danske marked i begyndelsen af juni 2017 fik jeg oplyst at de hver især stadig har plads i ordrebogen, til at kunne levere halmkedler, inden de nye regler træder i kraft.

Basis for de kommende krav til halmfyr
De kommende krav til nyttevirkning for- og udledning fra halmfyr er specificeret i ”Brændeovnsbekendtgørelsen”, dvs. i Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015. I dennes §20, stk 2 fastslås det at de nye regler for halmfyr træder i kraft den 26. januar 2018.

2017-07.

Størrelsen på akkumuleringstanken
Et portionsfyret halmfyr bør have en stor akkumuleringstank, på mindst 70 kg vand pr kg. halm der indfyres. Eksempelvis bør et halmfyr som kan tage en bigballe på 600 kg have mindst 42.000 kg vand i akkumuleringssystemet. Med denne vandmængde og uden varmeforbrug af betydning øges vandtemperaturen i akkumuleringstanken ca. 37°C ved afbrænding af halmballen – fx fra 55°C til 92°C. Mere vand  i akkumuleringstanken pr kg. halm som kan indfyres resulterer i at vandtemperaturen i systemet øges mindre ved  afbrænding af en halmballe, hvilket i mange sammenhænge er en fordel, når man ønsker at opretholde en stabil varme i sine stalde og boliger. re på mindst 42.000 kg (liter vand).

Gunnar Schmidt

Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kontakt Mig