Vindmøller

Byggeri & Teknik kan hjælpe dig hele vejen igennem din proces med at opstille vindmøller.

Vi hjælper lige fra idéfasen og optimering af området til møllerne drejer rundt. Igennem hele processen kan Byggeri & Teknik hjælpe dig med koordinering og styring.

Vores primære opgave igennem faserne er visualiseringer af projektet. Visualiseringer er en stor del af processen og mange kommuner vil allerede se vindmøllevisualiseringer helt fra ansøgningsfasen.

Til et dabatoplæg kan tegnestuen levere visualiseringer til folderen. Her er det vigtigt at vælge de helt rigtige visualiseringspunkter så flest mulige naboer kan føle sig inddraget.

VVM / opførelse

Når vi når frem til en VVM-redegørelse vil tegnestuen være din nærmeste rådgiver. Vi bidrager primært til VVM- redegørelser med vores afklaring af de visuelle påvirkninger af landskabet.

Vi kan også her hjælpe med at koordinere oplysninger fra vindmølleproducenter og andre leverandører. Så sammen med din lokale miljøafdeling eller vores sammenarbejdspartner kan vi i sammenarbejde med den pågældende kommune udarbejde en komplet og udførlig VVM-redegørelse.

I opførelsesfasen kan vores ingeniører hjælpe dig med at lave udbudsmateriale og beskrivelser på jord og betonarbejdet i forbindelse med opførelsen af vindmøllerne. Her kan der spares mange penge ved at få den helt rigtige pris. Ingeniøren vil her  være behjælpelig med den nødvendige byggepladsstyring og den meget vigtige kvalitetskontrol.

Værditabsordning

Værditabsordningen giver naboerne til de nye vindmøller mulighed for at anmelde krav om erstatning for værditab på fast ejendom. Det er dig som opstiller, der skal betale den eventuelle værditabserstatning.

I den forbindelse er du forpligtet til at holde et offentligt møde i høringsperioden, hvor du skal orientere de lokale borgere om vindmølleprojektet og dets konsekvenser for omgivelserne samt redegøre for muligheden for at anmelde krav om erstatning for værditab.

Energinet  udarbejder materiale til brug for vurderingen af værditabet, dog vil du blive bedt om selv at varetage udarbejdelse af visualiseringsbilleder samt støj- og skyggekastberegninger fra de ejendomme, der anmeldes krav for.  Og det er her vi kan være behjælpelige med udarbejdelse af en såkaldt mini-VVM.

Vindmølle brochuren

Hent PDF og læs mere

Referencer

I PDF-filerne nedenfor vises nogle udvalgte referencer og eksempler på det arbejde som BYGGERI &TEKNIK har udført.

For nærmere information, kontakt venligst BYGGERI & TEKNIK.

VVM Mintebjerg

Hent PDF og læs mere

VVM Barløse

Hent PDF og læs mere

VVM Ejstrup

Hent PDF og læs mere

Eksempel på debatoplæg

Hent PDF og læs mere

Værditabsrapport

Hent PDF og læs mere

VVM Faster-Astrup

Hent PDF og læs mere

Dennis P.K. Nielsen

Bygningskonstruktør / Constructing Architect / Vindmøllevisualiseringer

Mobil: 61 85 65 81
Emaildn@byggeri-teknik.dk

Kontakt Mig