Kontakt vores medarbejdere for at høre nærmere om,
hvordan vi bedst kan hjælpe dig med at føre dine visioner ud i livet.

Flemming Hedegaard
Direktør, Ledelse, Administration, Markedsføring, maskiner, Tilskud
20 25 28 65

Randi Vestergaard Hansen
Kreditorbogholder, regnskab, fakturering, hjemsøgning tilskud 
20 20 09 12

Ajirath Tharmarajan
Konstruktionsingeniør
aji@byggeri-teknik.dk

41344677

Anna Grethe P. Aggerholm
Arkitekt, boliger, stuehuse, parcelhuse, mindre erhverv i det åbne land, myndighedsbehandling
20 11 79 14

Cathrine Margrethe Bak Pedersen
Bygningsrådgiver, indretning af svinestalde, mekaniseringsudbud, licitationer, tilskud svineproduktion
30 74 64 63

Dennis P.K. Nielsen
Bygningskonstruktør / Constructing architect
61 85 65 81

Steen Lundgaard
Ingeniør, byggetilsyn, tvister, skadesopgørelser, bygherrerådgivning, CFPA dipl. E Brandsikring
40 40 99 64

Finn Pinholt
Ingeniør, byggetilsyn, tvister, bygherrerådgivning
21 25 83 65

Gunnar Schmidt
Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring
20 89 78 00

Henrik Ormstrup
Tegner, skitser, projektering, gyllebeholderkontrol
21 51 82 60

Niels Houe Møller
Byggerteknikker/tegner, IT Cad ansvarlig, projektering, visualiseringer, energiberegninger
61 20 98 76

Peter Skogmann Kristiansen
Bygningsrådgiver, indretning af kvægstalde, mekanisering, skadesopgørelser,  tilskud til kvægproduktion
20 47 47 84

Rasmus Kjelsmark Nielsen
Bygningsrådgiver kvægstalde, mekanisering, indretning af kvægstalde, tilskud til kvægproduktion, gyllealarmer og barriere
30 57 24 16