Kontakt vores medarbejdere for at høre nærmere om,
hvordan vi bedst kan hjælpe dig med at føre dine visioner ud i livet.

Flemming Hedegaard
Direktør, Ledelse, Administration, Markedsføring, maskiner, Tilskud
20 25 28 65
99 99 23 21

Randi Vestergaard Hansen
Kreditorbogholder, regnskab, fakturering, hjemsøgning tilskud 
20 20 09 12
99 99 23 23

Ajirath Tharmarajan
Konstruktionsingeniør
aji@byggeri-teknik.dk

41 34 46 77
99 99 23 31

 

Anna Grethe P. Aggerholm
Arkitekt, boliger, stuehuse, parcelhuse, mindre erhverv i det åbne land, myndighedsbehandling
20 11 79 14
99 99 23 12

Cathrine Margrethe Bak Pedersen
Bygningsrådgiver, indretning af svinestalde, mekaniseringsudbud, licitationer, tilskud svineproduktion
30 74 64 63
99 99 23 11

Dennis P.K. Nielsen
Bygningskonstruktør / Constructing architect
99 99 23 24
 

Finn Pinholt
Ingeniør, byggetilsyn, tvister, bygherrerådgivning
21 25 83 65
99 99 23 20

Gunnar Schmidt
Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring
20 89 78 00
99 99 23 19

Henrik Ormstrup
Tegner, skitser, projektering, gyllebeholderkontrol
21 51 82 60
99 99 23 16

Kurt s. Mortensen
Teknik- og Energirådgiver
40 24 30 81
99 99 23 18

Niels Houe Møller
Byggerteknikker/tegner, IT Cad ansvarlig, projektering, visualiseringer, energiberegninger
61 20 98 76
99 99 23 25

Peter Skogmann Kristiansen
Bygningsrådgiver, indretning af kvægstalde, mekanisering, skadesopgørelser,  tilskud til kvægproduktion
20 47 47 84
99 99 23 29

Poul Erik Bredal
Afdelingsleder, Bolig og tegnestue, arkitekt, bygningskonstruktør BTH
20 61 59 62
99 99 23 13

Rasmus Kjelsmark Nielsen
Bygningsrådgiver kvægstalde, tilskud kvægproduktion, sand i sengebåse
30 57 24 16
99 99 23 28

Steen Lundgaard
Ingeniør, byggetilsyn, tvister, skadesopgørelser, bygherrerådgivning, CFPA dipl. E Brandsikring
40 40 99 64
99 99 23 27