Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi uvildig og professionel rådgivning indenfor byggeri og teknik. Vores opgaver og ydelser henvender sig primært til landbrugserhvervet, men er også målrettet mod andre kunder som ikke har med den egentlige landbrugsproduktion at gøre, idet vi også rådgiver inden for boligbyggeri, vindmøller og hjælp til skadesopgørelse, for bare at nævne nogle områder.

Vi sikrer dig og dine nuværende rådgivere professionel og specialiseret rådgivning på et meget vigtigt fagområde, som flere kun er i berøring med 2-3 gange i deres tilværelse, da man ofte kun bygger med 5-10 års mellemrum og for boligdelen, måske kun en gang i sit liv.

Vi er en virksomhed, som er ejet af 4 landboforeninger. Det er Landboforeningerne MidtVest, Familielandbruget VestJylland, Samsø Landboforening og Djursland Landboforening.

Virksomheden har ansat ingeniører, arkitekter, konstruktører, agronomer, landbrugsteknikere, tekniske designere og specialister på teknikområdet. Derfor er vi – sammen med landbrugets øvrige faglige rådgivere – garant for en tværfaglig indgangsvinkel til alle projekter, store som små, så vores kunder til enhver tid får det bedste beslutningsgrundlag.

Læs mere om, hvordan vi kan tilbyde dig en professionel rådgivning på de følgende sider, og i vores profilbrochure, som kan hentes i pdf-format under byggeri. Har du lyst at få vor profilbrochure tilsendt, kan den bestilles via mail info@byggeri-teknik.dk eller telefon 97 13 12 11.

 

Som uafhængig rådgiver er der kun én i centrum, når vi påtager os en opgave, nemlig DIG.

 

BYGGERI & TEKNIK I/S’s historie

1949:                  Landboorganisationernes tekniks udvalg i Ringkøbing Amt starter BYGNINGSKONTOR i Holstebro

1962:                  Landboorganisationernes tekniske udvalg i Ringkøbing Amt starter MASKINKONTOR i Vildbjerg

1970:                  Landboorganisationernes tekniske udvalg i Ringkøbing Amt laver fælles Maskin og Bygningskontor i Vildbjerg

1992:                  Landboorganisationernes Maskin- og Bygningsrådgivning  flytter i nye lokaler i Vildbjerg

2004:                  Byggeri & Teknik I/S starter som en sammenlægning med afdeling i Randers, Viborg og Vildbjerg

2008:                  Byggeri & Teknik I/S flytter fra Vildbjerg til Herning

2009:                  Kontorerne i Randers og Viborg nedlægges

2012:                  BYGGERI & TEKNIK  I/S sammenlægges med bygningskontoret i Horsens og fortsætter som en enhed med afdeling i Herning

2014:                  BYGGERI & TEKNIK kan fejre 65 års jubilæum

 

Flemming Hedegaard

Chefrådgiver, Ledelse, Administration, Markedsføring, Maskiner, Tilskud

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk