Tilskud til løsgående søer

Etablering af løsdrift i farestalde

I 2018 er der afsat 14 mio. kr til tilskud til etablering af løsdrift i farestalde. Vi forventer, at ordningen kommer til at ligne tidligere års puljer, men det er endnu ikke fastlagt.

Ansøgningsperioden forventes at være fra d. 15. juni til d. 30. august 2018.

Der er IKKE afsat midler til andre tilskudsrunder til svin i 2018.

 

Cathrine Margrethe Bak Pedersen

Bygningsrådgiver, indretning af svinestalde, mekanisering, licitationer og udbud, tilskud svineproduktion

Mobil: 30 74 64 63
Emailcmbp@byggeri-teknik.dk

Kontakt Mig