Udbud / Licitation

Udbud af råhusentreprise

Byggeri & Teknik I/S sikrer, at projektet udbydes i fri konkurrence med en sådan detaljering, at priserne er fuldt sammenlignelige. Tilbuddene afgives på baggrund af hovedtidsplan. Prisen er fast til og med afl evering. Materialet følger AB-92. Materialet kan anvendes til byggeansøgning, udbud og byggeri.

Ydelsen omfatter
• Tegning og projektering.
• Tegningstryk – materialepris.
• Beskrivelse – råhus, sikkerhed og sundhed, AB-92.
• Udbud, koordinering af budrunde, tilbudsåbning, tilbudsvurdering og kontrahering af storentreprise.

Udbud af inventar og mekanisering

Når det er tid til at investere i inventar, foderanlæg, ventilation og gødningshåndtering m.m. kan det være svært at danne sig et overblik over de forskellige udbydere på markedet og deres tilbud.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi at udarbejde udbudsmateriale (skitser, teknik og funktionsbeskrivelser), assistere ved møder med de bydende leverandører og komme med en vurdering af tilbuddene, samt udarbejde kontrakten for dig. Således hjælper vi dig med at investere på den måde som er mest fordelagtig for dig og dine interesser.

Udbud af El-entreprise

• Hvad kræver den nye stald af el, afbrydere, hovedtavle m.m.?

• Har du amp. nok indlagt til din ejendom ved udvidelse af produktionen?

• Hvordan sikrer man at elektrikernes tilbud kan sammenlignes?

• Er huselektrikeren den bedste og billigste?

El og elektriske foranstaltninger er blevet en vigtig del af en landbrugsbygning, og derfor er, det vigtigt at sikre sig, at elinstallationerne i dine bygninger er velfungerende og i overensstemmelse med loven.Dette kan være et uoverskueligt projekt og faglig assistance er en nødvendighed. Hos BYGGERI & TEKNIK I/S hjælper vi dig med dit projekt, ved at koordinere arbejdet med nogle af vore gode samarbejdspartnere på området, som ikke laver andet end el-projektering. Vore samarbejdspartnere har om nogen den nødvendige viden,som sikrer den optimale og nødvendige kvalitet i el-projekteringen, der giver dig sikkerhed ogsammenlignelige tilbud.

Udbud af VVS-enterprise

• Hvad kræver den nye stald af vandtilførsel, overbrusning, drikkekar, sanitet m.m.?

• Har du vand nok indlagt til din ejendom ved udvidelse af produktionen?

• Hvordan sikrer man at VVS tilbuddene kan sammenlignes?

• Er hus VVSéren den bedste og billigste?

VVS installationer er blevet en vigtig del af en landbrugsbygning, og derfor er, det vigtigt at sikre sig, at installationerne i dine bygninger er velfungerende, kan leve op til det aktuelle behov og er i overensstemmelse med loven. Her er faglig viden en nødvendighed.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S hjælper vi dig med dit projekt, ved at koordinere arbejdet med nogle af vore gode samarbejdspartnere på området, som ikke laver andet end VVS-projektering. Vore samarbejdspartnere har om nogen den nødvendige viden, som sikrer den optimale og nødvendige kvalitet i VVS-projekteringen, der giver dig sikkerhed og sammenlignelige tilbud.

Læs mere om entrepriseformer i udbuddet her

Kontakt MigCathrine Margrethe Bak Pedersen

Bygningsrådgiver, indretning af svinestalde, mekanisering, licitationer og udbud, tilskud svineproduktion

Mobil: 30 74 64 63
Emailcmbp@byggeri-teknik.dk

 

Rasmus Kjelsmark Nielsen

Bygningsrådgiver kvægstalde, mekanisering, indretning af kvægstalde, tilskud til kvægproduktion, gyllealarmer og barriere

Mobil: 30 57 24 16
Emailrkn@byggeri-teknik.dk

Peter Skogmann Kristiansen

Bygningsrådgiver, indretning af kvægstalde, mekanisering, skadesopgørelser,  tilskud til kvægproduktion

Mobil: 20 47 47 84
Emailpsk@byggeri-teknik.d