Tilskud

Tilskud

Generelt om tilskud

Dansk landbrug har mange tilskudsordninger og de kan være svære og uigennemskuelige for den enkelte, når man ikke løbende arbejder med ordningerne. I Byggeri & Teknik I/S har vi valgt kun, at fokusere på de ordninger, som vi mener, giver midler til investeringer i produktionsapparatet (stalde) og til tekniske løsninger (maskiner). Det betyder, at vi tilbyder hjælp og rådgivning til nedenstående 5 tilskudsordninger pt.:

  1. Moderniseringsordning Kvæg
  2. Moderniseringsordningen Svin
  3. Tilskud til løsgående søer
  4. Miljøteknologi – Pesticider og Ammoniak
  5. Økologisk investeringsstøtte
  6. Hjemsøgning af pengene og afrapportering

 

Der henvises i øvrigt til

Ny portal vil formidle millioner af ubrugte tilskudskroner

Flemming Hedegaard

Chefrådgiver, Ledelse, Administration, Markedsføring, Maskiner, Tilskud

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk

Gunnar Schmidt

Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kontakt Mig