Moderniseringsordning Kvæg

Moderniseringsordningen til kvæg 2016 er åben frem til den 7 Juni.

Skulle nogen have behov for hjælp til at lave ansøgning, byggetilladelse mm. så er vi klar i Byggeri & Teknik I/S. Vi har stor erfaring og opnået gode resultater med at få tilskud på vore ansøgninger!!

Til ansøgningsrunden i 2016 er der afsat i alt 108 mio. kr. Heraf er 15 mio. kr. afsat til projekter på økologiske bedrifter. For både konventionelle og økologiske kvægstalde er der afsat 15 % af midlerne i puljerne for hhv. nybygning, tilbygning og renovering til projekter, hvor der alene ansøges til slagtekalveproduktion.

Dyretyper

Nedenfor angives definitionerne på de seks indsatsområder ordningen indeholder. For hvert indsatsområde er det muligt at opstalde både malkekøer, (kvie)opdræt og slagtekalve.

Definitionen på de tre forskellige typer er:

  1. køer er hundyr, der har kælvet mindst 1 gang.
  2. (Kvie)opdræt er kalve og ungdyr (kvier), som endnu ikke har kælvet, der opdrættes med henblik på mælkeproduktion.
  3. Slagtekalve defineres som afkom af malkekøer, herunder kalve, kvier og ungtyre, der holdes med henblik på slagtning.

Indsatsområder.

Der kan gives tilsagn om tilskud inden for følgende seks indsatsområder:

Indsatsområde 1: Nybygning af staldanlæg (afsat 19 mill)
En ny kvægstald med fire selvstændige sider, som ikke er fysisk forbundet med tag/vægge til den eksisterende bygningsmasse. Dog anses en nybygning som en tilbygning, hvis køerne efter nybygning malkes på den samme lokalitet, som før nybygningen blev etableret.
Indsatsområde 2: Tilbygning til eksisterende staldanlæg (afsat 37 mill)
En ny staldsektion, som er fysisk forbundet med tag/vægge til den eksisterende bygningsmasse.
Indsatsområde 3: Renovering af eksisterende bygningsmasse (afsat 37 mill)
Renovering omfatter ombygning inden for den eksisterende bygningsmasse, hvor eksisterende ydervægge og tagkonstruktion fastholdes. Inden for renovering skal du vælge mellem tre forskellige typer af renovering, som afhænger af omfanget af renoveringen og staldtypen. Det drejer sig om henholdsvis 3a) Ny gulvprofil – gylle, 3b) Ny gulvprofil med dybstrøelse og 3c) Inventarløsning med bevarelse af den eksisterende gulvkonstruktion. Du kan godt vælge forskellige typer af renovering i samme ansøgning.
Indsatsområde 4: Nybygning af staldanlæg (økologi) (afsat 3 mill)
En ny kvægstald med fire selvstændige sider, som ikke er fysisk forbundet med tag/vægge til den eksisterende bygningsmasse. Dog anses en nybygning som en tilbygning, hvis køerne efter nybygning malkes på den samme lokalitet, som før nybygningen blev etableret.
Indsatsområde 5: Tilbygning til eksisterende staldanlæg (økologi) (afsat 6 mill)
En ny staldsektion, som er fysisk forbundet med tag/vægge til den eksisterende bygningsmasse. Der skal enten bygges til for enden eller på siden af den eksisterende stald.
Indsatsområde 6: Renovering af eksisterende bygningsmasse (økologi) (afsat mill)
Renovering omfatter ombygning inden for den eksisterende bygningsmasse, hvor eksisterende ydervægge og tagkonstruktion fastholdes. Inden for renovering skal du vælge mellem tre forskellige typer af renovering, som afhænger af omfanget af renoveringen og staldtypen. Det drejer sig om henholdsvis 3a) Ny gulvprofil – gylle, 3b) Ny gulvprofil med dybstrøelse og 3c) Inventarløsning med bevarelse af den eksisterende gulvkonstruktion. Du kan godt vælge forskellige typer af renovering i samme ansøgning.

Du kan læse mere her LINK hvor hele vejledningen kan ses eller du kan kontakte os i Byggeri & Teknik I/S, hvor vi har flere personer, som kan hjælpe og vejlede i ordningen, samt hjælpe dig med at få indsendt en korrekt ansøgning.

Kontakt os på 9713-1211

Bygningsrådgiver Rasmus Kjelsmark Nielsen (indretning, hvad er tilskudsberettet mm)

Bygningsrådgiver Peter S. Kristiansen (indretning, hvad er tilskudsberettet mm)

Chefrådgiver Flemming Hedegård. (ansøgning, hvad er tilskudsberettet mm)

Der henvises i øvrigt til

Gå til NaturEhrvervs hjemmeside

Bilag tilskud

Hent PDF og læs mere

Rasmus Kjelsmark Nielsen

Bygningsrådgiver kvægstalde, mekanisering, indretning af kvægstalde, tilskud til kvægproduktion, gyllealarmer og barriere

Mobil: 30 57 24 16
Emailrkn@byggeri-teknik.dk

Peter Skogmann Kristiansen

Bygningsrådgiver, indretning af kvægstalde, mekanisering, skadesopgørelser,  tilskud til kvægproduktion

Mobil: 20 47 47 84
Emailpsk@byggeri-teknik.dk

Kontakt Mig