Moderniseringsordning Svin

Moderniseringsordningen til svin

Landdistriktsprogram 2016 prioriterer både en ”moderniseringsordning” som underbygger modernisering og udbygning af nye slagtesvinestalde for på den måde at styrke bedriftens levedygtighed samt en pulje for miljøteknologi.

Ansøgningsfrist for 2016

Der er endnu ikke udmeldt frist for ansøgning i de enkelte puljer. For at Danmark kan skifte til et tilskudssystem baseret på ”Standardomkostning” kræver, at det godkendes af EU. Programændring for landdistriktsprogram 2014-2020 er i national høring frem til 16. oktober 2015. Først derefter sendes det til videre godkendelse i EU. Det kan forventes, at vi kommer godt ind i 2016 før end at programændringen godkendes af EU.

Moderniseringsordning af slagtesvinestalde – 2016

Forventet tilskudsgrund er vist i tabel 2

Ikke forbrugte midler i farestaldordning 2015

I landdistriktsprogram for 2015 var afsat 50 mio. kr. til løsgående diegivende søer. Imidlertid er kun ansøgt for 17 mio. kr. På det grundlag har L&F kvæg og L&F svin i enighed indstillet til NaturErhvervstyrelsen om, at uudnyttede midler fra farestaldeordningen i 2015 (33 mio. kr. se tabel 1) overføres til moderniseringsordningen for kvæg mod, at der til gengæld afsættes ekstra 33 mio. kr. til moderniseringsordningen for slagtesvin i 2016, således at denne pulje bliver på 159 mio. kr. Forudsætning for denne aftale, er at den nye fødevareminister tilslutter sig den forslåede løsning.

 

Cathrine Margrethe Bak Pedersen

Bygningsrådgiver, indretning af svinestalde, mekanisering, licitationer og udbud, tilskud svineproduktion

Mobil: 30 74 64 63
Emailcmbp@byggeri-teknik.dk

Kontakt Mig