Anbefaler alarm mod dødbringende gyllegas

Flere alvorlige ulykker med den farlige ”gyllegas” - svovlbrinte i dette forår satte gang i en proces hos Byggeri & Teknik I/S i Herning.

- En række ulykker med svovlbrinte gennem foråret berørte os, og vi blev hurtigt enige om, at vi ville yde vores bidrag, siger direktør Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik. Vi afsøgte markedet og fandt frem til en allerede kendt teknologi, som kan forbedre sikkerheden for både landmændene og deres medhjælpere, når de arbejder med gylle.

Løsningen er en alarm, der advarer, når koncentrationen af dampe, når et vist niveau.

- I flere andre erhverv er en svovlbrinte måler en hel naturlig del af medarbejdernes påklædning, når de arbejder på steder, hvor den dødbringende og uberegnelige svovlbrinte kan forekomme. Det er bare ikke almindeligt i landbruget, men det vil Byggeri & Teknik I/S nu arbejde for, at det bliver, siger Flemming Hedegaard. Formålet er at udbrede kendskabet til en god teknologi til at forebygge ulykker, fremfor at basere sikkerheden på tommelfingerregler og rutiner.

Test gav gode erfaringer

Byggeri & Teknik har testet svovlbrinte måleren i flere stalde, hvor den afslørede fejl i gyllesystemer, som medførte spredning af gyllegas.

- Vi er sikre på, at det er en del af løsningen, siger projektleder, teknikrådgiver Kurt Mortensen. Vi er sikre på, at den lille måler kun advarer, når der er noget at advare omkring. Testen har været foretaget i flere stalde, og måleren kan bruges både hos kvæg, svin og i øvrigt hos alle andre, hvor der er risiko for svovlbrinte-udvikling.

Der findes mange tommelfingerregler for, hvordan man kan opdage svovlbrinte, og hvad man skal gøre for at passe på. Men det mest sikre er at vide, fremfor at gætte på – hvad luftens indhold af svovlbrinte er.

- Man må ALDRIG stole på en fornemmelse, for efter blot en uges test oplevede vi, at den samme stald nogle gange gav problemer og andre gange ikke, så man kan aldrig vide sig sikker, siger Kurt Mortensen.

Noget af det mest enkle og pålidelige at måle med er en lille detektor på størrelse med en tændstikæske. Den kan placeres på tøjet eller endnu bedre, på støvleskaftet. Det skyldes, at svovlbrinte er en smule tungere end atmosfærisk luft og frigives ved arbejde med blandt andet gylle, så koncentrationen bevæger sig nedefra og opefter.

Byggeri & Teknik har valgt at sætte sig i spidsen for en kampagne, der skal udbrede kendskabet til, hvor farlig svovlbrinte er. Derfor har vi hjemtaget en lille måler, som er velkendt og brugt i andre erhverv.

- Detektoren sælges sammen med en rådgivningssamtale, for det er vigtigt, at de eventuelle alarmer, som måleren giver, også bliver taget alvorligt, og at man efterfølgende udbedrer eventuelle tekniske skader på gyllesystemet frem for, at man lader måleren ligge, siger direktør Flemming Hedegaard.

Detektoren bør findes på alle landbrug, hvor man håndterer gylle. Den er prisbillig, enkel, sikker og kalibreringen kan holde i 2 år. Det er en meget billig sikkerhed, siger Flemming Hedegaard

Hvad er svovlbrinte?

  1. Svovlbrinte (H2S) er en særdeles giftig gas, hvis lugt ofte beskrives som ”rådne æg”
  2. Gassen er lumsk, da den lammer lugtesansen.
  3. Svovlbrinte stinker, men dræber uden lugt. Derfor er det ikke muligt at afgøre ved hjælp af lugtesansen, om en lokalitet er farlig på grund af en forekomst af svovlbrinte.

Giftvirkningen er som cyanids, idet cellernes forhindres i at optage ilt, så de dør, ligesom hvis der var iltmangel.

Svovlbrinte koncentrationer 
1 - 3 ppmKan lugtes
5 ppmAT anvisning, alarm om svovlbrinte. Du må max være i lokalet i 8 timer.
10 ppmAT anvisning, alarm om svovlbrinte. Du må max være i lokalet i 15 min.
20 ppmØjenirritation - Forlad stalden straks!
100-150 ppmLammelse af lugtesansen
500-1000 ppmLammelse af åndedræt
>1000 ppmKollaps (knockdown) efter en eller to indåndinger

Pris: 1.995 kr. ekskl. moms
Inkl. en rådgivningssamtale
inden ibrugtagning

(Kontakt os på tlf. 97 13 12 11 for mere info eller køb)

Kurt s. Mortensen

Teknik- og Energirådgiver

Mobil: 40 24 30 81
Email: ksm@byggeri-teknik.dk

Flemming Hedegaard

Chefrådgiver, Ledelse, Administration, Markedsføring, Maskiner, Tilskud

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk