Kursus: Bedre udnyttelse af vandingsvandet – og mere vandingskapacitet

Muligheder for forbedring af dit setup for markvandingen

Torsdag d. 7. marts hos SAGRO Billund
Majsmarken 1, 7190 Billund

Formålet med kurset er at gennemgå mulighederne for at få mere effekt af markvandingen,
ved at ”forbedre det vi gør – og det vi har”. Mere effekt af vandingsanlægget
kan opnås såvel ved at øge nyttevirkningen af det tilførte vand, som ved at øge sin
vandingskapacitet.

Som et led i kursets tema gennemgår vi vigtige forhold vedr. jordfysik og biologi i
relation til planternes adgang til vand, så muligheden øges for at udnytte jordens
rodzonekapacitet bedst muligt.

På det tekniske område er målet at bidrage med viden og information om bedst
mulig udnyttelse af det til rådighedværende udstyr, herunder gennemgang af de
tekniske muligheder for at øge udnyttelsen af vandingsvandet, samt gennemgang af
mulighederne for udvidelse af bestående anlæg.

Endelig ser vi på mulighederne for at lette det praktiske arbejde med markvanding.

Pris:

1. deltager pr. bedrift: 1.595,- kr. ekskl. moms.
Efterfølgende deltagere fra samme bedrift: 800,- kr./pers.
Betalingen opkræves af Byggeri & Teknik I/S.

Tilmelding:

Senest den 2. marts 2019 til Gunnar Schmidt:
Mail: gus@byggeri-teknik.dk, tlf. 99 99 23 19.

Kurset udbydes i samarbejde imellem SAGRO og Byggeri & Teknik I/S

Se mere info om kurset her