Udførelsen

Grundlaget for selve udførelsen, er tegninger, beskrivelse og de indkomne tilbud. Byggeriet skal udføres i overensstemmelse med disse.
 
Det er bygherres ansvar, at jordbunden på byggepladsen er bæredygtig, hvorfor det tilrådes, at der foretages boreprøver med jordbundsundersøgelser inden byggestart. Ofte udføres den geotekniske undersøgelse på et så tidligt tidspunkt, at resultaterne kan indgå i udbudsmaterialet.
 
En god start er afholdelse af et opstartsmøde, med den eller de valgte håndværkere, hvor tilrettelæggelsen af byggepladsforholdene og koordineringen mellem de forskellige faggrupper kommer endeligt på plads. Tidsplanen bliver udarbejdet, tegninger og kontrakten gennemgås, og eventuelle spørgsmål afklares.
 
Med hensyn til byggepladsens indretning skal den være forsvarlig og gennemtænkt i forhold til logistik på og omkring byggepladsen.
 
Husk, det er bygherren, der er ansvarlig for arbejdsmiljølovgivningen.

 

I udførelsesfasen skal man holde øje med fem ting

• Kvalitet
• Omfang
• Tid
• Økonomi
• Sikkerhed

Byggestyring og tilsyn  

Vil du sikre dig, at de aftaler som er indgået med entreprenører og leverandører i forbindelse med dit byggeri bliver overholdt?

Vil du sikre dig at tidsplanerne i forbindelse med dit byggeri kan holdes?

Vil du sikre dig, at din byggeplads overholder loven med hensyn til sikkerhed og sundhed?

Når byggeriet er i gang og alle håndværkere og montører m.fl . skal koordinere i forhold til tidsplaner m.v. er det vigtigt at der holdes kontrol med at tidsplanen overholdes og at der koordineres mellem alle parter Det er også vigtigt at holde styr på byggeriets økonomi i forhold til ændringer der er aftalt under byggeriet.

Der skal afholdes sikkerhedsmøde som loven foreskriver.

Det er derfor fordelagtigt, at have en uvildig sparringspartner der fungerer som ”tovholder” på byggeprojektet, så deadlines, projektændringer og byggeøkonomi styres og holdes inden for de givne rammer.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi, at fungere som
tovholder ved dit byggeri. Vi holder byggemøder, skriver mødereferater, udfører tilsyn samt afholder afleveringsforretning med opfølgning. Opgaven udføres professionelt hvor alle parter i byggeriet behandles på lige vilkår.

Kontakt os 

Rasmus Kjelsmark Nielsen

Bygningsrådgiver kvægstalde, mekanisering, indretning af kvægstalde, tilskud til kvægproduktion, gyllealarmer og barriere

Mobil: 30 57 24 16
Emailrkn@byggeri-teknik.dk

Peter Skogmann Kristiansen

Bygningsrådgiver, indretning af kvægstalde, mekanisering, skadesopgørelser,  tilskud til kvægproduktion

Mobil: 20 47 47 84
Emailpsk@byggeri-teknik.d