Byggetilladelser er blevet svære at få!

Stort set alle byggerier i DK er pt. udfordret i forbindelse med at få byggetilladelse eller senere en ibrugtagningstilladelse. Årsagen er dårligt lovgivningsarbejde, som har betydet et Bygningsreglement 2018, som er fejlbehæftet og hvor der har ”sneget” sig opstramninger ind i, selv om det hverken var intentionen eller lovgivningsmæssigt formålet.

Det ændre ikke på at i skrivende stund, så er der problemer med alle byggerier, hvor der er mere end 600 m2 bebyggelse på adressen. Det gælder uanset, om det er en tilbygning til en bolig på 25 m2, eller det er et staldbyggeri på 2100 m2 eller blot et maskinhus på 1500 m2.

Tilbygningen til stuehuset og maskinhuset kan relativt let løses, og mod en beskeden meromkostning, men når vi kommer til staldelen, bliver det meget kompliceret at opnå en byggetilladelse, fordi de løsninger, vi normalt bruger til bl.a. ventilation, ikke kan godkendes rent brandmæssigt.

Her er ingen forskel, om det er gardinerne i en kostald eller diffusventilation i en svinestald – det er pr. definition bare ikke en godkendt løsning, som kan vælges, som det kunne før 2020.

Der kæmpes pt. en kamp med den ansvarshavende styrelse, men landbrugsdelen er i risikoen for igen ikke at komme med i opdateringen, der kommer her den 1/7/2020, og det vil så være 3. gang i træk at området forbigås, og de åbenlyse fejl ikke rettes. Det til trods for, at L&F, SEGES, flere store entreprenører og vi kæmper en fælles kamp for i det mindste, at få fejlene rettet.

Vi håber, at den helt forkerte 600 m2 regel og de åbenlyse fejl rettes, så landbruget heller ikke oplever en stramning i BR 18, sådan som var den oprindelige hensigt. BR18 skulle være mere enkel, men ikke en opstramning og det er ikke lykkes endnu.

byggetilladelse

Flemming Hedegaard

Direktør, Markedsføring, Tilskudsansøgninger, Maskiner

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk