Varmepumpe til boligen fra udeluft eller jordslanger

Varmepumpe til boligen

Den varme der kommer ud af en varmepumpe, kommer dels fra den elektricitet der driver kompressoren og dels fra det varmeoptag som varme pumpen har fra enten ude luft (L/V) eller jordslanger (V/V). Forskellene mellem de 2 typer anlæg kan være store.

Klimapavillon til Smågrise

En klimacontainer til smågrise defineres nemlig som en bygning i bygningsloven. Det betyder, at den skal behandles på lige vilkår, som var det en bygning af mursten.