Transport af Halmballer

Tabte halmballer samt tab af andet gods på offentlig vej kan udløse alvorlige ulykker. Derfor straffes chaufføren af et køretøj, som har tabt fx halmballer på vejen, med betinget frakendelse af kørekortet.

Lær at lukke gylle ud – hurtigere!

I dag anslås det, at gyllen gennemsnitligt er 19 dage gammel, når den kommer til biogasanlægget. Forskere mener, at der kan hentes op til 1 m3 ekstra CH4 gas ud af hver eneste m3 gylle, hvis gyllen i stedet nåede biogasanlægget på få dage.

Vandingsteknik

Vandingsteknik – Dimensionering af anlæg, vandmængder, mulighed for udvidelse, oversigt over omkostninger ved vanding

Byggeri & Teknik I/S styrkes af udvidet ejerkreds

SAGRO indtræder i ejerkredsen bag Byggeri & Teknik I/S med tilbagevirkende kraft fra 1.1.2018. Derved styrkes ejerkredsen betragteligt og omfatter nu tæt ved 5.000 medlemmer. Det er 2.000 medlemmer flere end tidligere.