Er din ”grisecontainer” lovlig?

Byggeri og Teknik I/S hører ofte, at såkaldte grisecontainere kan opstilles uden nogen form for tilladelse, hverken miljømæssig eller bygningsmæssigt. Argumentet skulle være, at containerne er flytbare.

Iht. Byggeloven §2, stk. 3. henvises til, at loven også finder anvendelse på transportable konstruktioner, som agtes gjort til genstand for bygningsmæssig udnyttelse, der ikke er af rent forbigående art. Forbigående art anses ofte som værende maximalt 6 uger.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har i en vejledning slået fast, at når en transportabel konstruktion anvendes på samme måde som en bygning, synes der ikke at være grund til en særstilling, blot fordi konstruktionen er flytbar.

Det betyder, at grisecontainere skal opfylde de generelle krav i Bygningsreglementet med hensyn til bl.a. konstruktioner og brandforhold.

Containerne skal som minimum stå på punktfundamenter, der går til frostfri dybde, bl.a. for at undgå skader på afløbsrør (gylleafløb) som følge af hævninger og sænkninger i frostfølsomt undergrund.

Bærende konstruktioner (fx væggene) skal opfylde R 30 (BD30).

Indvendige overflader (loft/vægge) skal have en beklædning, der opfylder klasse K1 10 D-s2,d2 (tidligere benævnt som klasse 2), eksempelvis 9 mm krydsfiner med en rumvægt på min. 500 kg/m3.

Døre til det fri skal som udgangspunkt være min. 1,2 meter i bredden (flugt-/redningsvej).

Der må højst være 15 cm niveauforskel mellem udvendig og indvendig terræn/gulvniveau.

Hvis man ved opstilling af grisecontainere skal undgå en overordnet sagsbehandling vedr. brandforhold og flugtveje i alle eksisterende bygninger, skal grisecontainerne være sektioneret fra de ekst. staldbygninger. Dette kan enten ske ved at containerne placeres i tilstrækkelig afstand til eksisterende bygningsmasse (7,5 – 10 m) eller ved at etableres en brandsektionsvæg mellem containere og eksisterende bygningsmasse. Døre i brandsektionsvæg skal være mindst EI2 60-C (BD60).

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte:

Steen Lundgaard, 40 40 99 64, sl@byggeri-teknik.dk

Finn Pinholt, 21 25 83 65, fp@byggeri-teknik.dk

Finn Pinholt

Ingeniør, byggetilsyn, tvister, bygherrerådgivning

Mobil21 25 83 65
Emailfp@byggeri-teknik.dk

    Kontakt Mig