Kontrol af brandslukningsudstyr

Har du et krav om brandslukningsudstyr i din byggetilladelse eller fra dit forsikringsselskab?
Har du brandslukningsudstyr på din gård eller i dine driftsbygninger?
Har du en serviceaftale omkring et årligt eftersyn og trykprøvning?
Er der et DS-mærkat på dine håndildslukker?

Kan du nikke genkendende til ovenstående, har du nu muligheden for en væsentlig besparelse.

Der er et krav om et årligt eftersyn af dit brandslukningsmateriale, det gælder både håndildslukkere og slangevindere.  Intervallet hedder 12 måneder +/- en måned.

Som arbejdsgiver er det dit ansvar at sørge for, at dine brandslukkere bliver vedligeholdt som beskrevet i DS2320.

Der findes 2 forskellige standarder indenfor håndildslukkere:

Dansk standard

  1. En DS (dansk standard)
  2. EN3 (europæisk standard)

DS-standarden er den mest benyttede og højst sandsynlig den, du har.
Forskellen på disse 2 håndildslukkere er kun mærkatet og måden hvorpå der foretages eftersyn.

Der må IKKE foretages eftersyn af DS mærkede slukkere da disse, i følge typegodkendelsesmærkatet kræver at der foretages et årligt serviceeftersyn af en DS-certificeret virksomhed. Der må foretages reparationer og trykprøvning.

Disse håndildslukkere er oftest bundet af et service abonnement.

På EN3 håndildslukkere må en sagkyndig person udføre den årlige egenkontrol.
Der må ikke foretages reparationer eller trykprøvning og efter 5 år skal håndildslukkeren udskiftes.
Nuværende håndildslukkerne skal udskiftes med EN3 slukker uden DS mærkat.

Der er intet abonnement forbundet med egenkontrollen.

Hvordan bliver jeg sagkyndig?Brandslukningsudstyr

Byggeri & Teknik tilbyder sidemandsoplæring, så du selv kan udføre den lovpligtige kontrol af brandbekæmpelsesudstyr – af Co2 slukker, pulverslukker, trykvandslukker og slangevindere.
Som sagkyndig får du ligeledes faglig indsigt i slukningsudstyr og deres anvendelsesmuligheder. Kendskab til ildslukkernes funktion, opbygning og virkemåde, samt de for området gældende love.

Praktisk info

Opstartsprisen for sidemandsoplæring inkl. nødvendigt materiale samt gennemgang af brandslukningsmaterialet på gården er kr. 2.500 kr. ekskl. kørsel. Du skal afsætte 1-1,5 time af til oplæringen, som kan variere alt efter antallet af deltagere.

Vil du høre mere om dine muligheder, få udregnet din besparelse og få et godt tilbud på udskiftning af dine håndslukkere, kontakt vores certificerede brandrådgiver Mathilde Ticha Thomasen 

 

Kontakt os