Ny energispareordning

Første ansøgningsrunde af en ny ordning med støtte til energibesparelser til erhvervslivet er åben fra 1. oktober 2020 til og med 15. oktober 2020.

Ansøgningen er delt op i 3 faser:

 1. Udformning af ansøgning via ansøgningsportalen på Energistyrelsens hjemmeside.
  Man logger ind med sit NemId på dette link https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login.
  Efter at have udfyldt nogle få almindelige oplysninger om sin bedrift, kan man vælge at udstede en fuldmagtsformular til sin rådgiver (f.eks. Byggeri & Teknik I/S), som så kan være behjælpelig med at beregne og dokumentere energibesparelsen.
  Man kan efterfølgende – selv eller sammen med os, ansøge om støtte til investering i en energibesparelse via nogle prædefinerede valg.
  Det specielle ved støtteansøgningen er, at man inden for en max. grænse på 7 ø / kWh besparelse over en beregnet levetid på det man investerer i, skal byde på, hvor meget man søger i tilskud. Det skal forstås således, at der inden for hver ansøgningspulje er et max beløb. Hvis puljen bliver ”oversøgt”, genereres der en ”afskæringspris”. Ansøgninger under denne får tilsagn, de er er over gør ikke.
 2. Generering af energispareprojektet.
  Når man har fået tilsagn, skal projektet beskrives, beregnes og dokumenteres. Det kan vi hjælpe med, så man får alle skemaerne, beregninger og dokumentation med.
 3. Anmodning om udbetaling.
  Når beskrivelser og beregninger er udført og al dokumentation er samlet, uploades det til tilskudsportalen. Herefter skal man logge ind og anmode om udbetaling.

Generelle ansøgningskrav:

 1. Man må ikke have købt udstyr eller indgået bindende aftale om køb af udstyr, inden man har fået tilsagn om tilskud
 2. Tilbagebetalingstiden skal være mellem 2 og 10 år efter indregning af tilskud. Hvis det er under 2 år, reduceres tilskuddet, indtil man rammer 2 år
 3. Minimum ansøgningsbeløb er 10.000 kr.
 4. Det man søger om tilskud til, må ikke være til erstatning af et nedbrudt anlæg
 5. Det man søger tilskud til, må ikke modtage støtte efter anden lovgivning

Hvad kan der søges støtte til?

Eksempler kan være nyt kedelanlæg til biobrændsels, konvertering fra biobrændsel til varmepumpe, konvertering fra olie- eller gaskedel til varmepumpe, udskiftning af belysningsanlæg, skift fra lysstofrør til LED og redskaber der kan reducere energiforbruget til markdrift.

Tiltag der favoriserer brug af el fremfor fossilt brændsel favoriseres med en prioriteringsfaktor i støtteberegningen.

Tilskudsbeløb

Det er vanskeligt præcist at forudsige beløbet, da det afhænger meget af forudsætningerne. Men i den første ansøgningsfase får man et godt bud på, hvilket tilskudsbeløb man lander på, hvis man får tilsagn.

Halmfyr

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kontakt os