Energipriser

Når der skal vælges mellem de forskellige opvarmningsformer, er der mange forhold, som skal tages i betragtning. Er halm lettilgængelig? Er prisen god på træflis, eller måske producerer man det selv ? Er varmepumpen det enkleste alternativ til oliefyret ? Råder man over den tid, der skal til, til at passe og vedligeholde fyret ? Derudover er de fysiske muligheder for etablering ny varmeforsyning betydende for valget af løsning. Endelig spiller prisen på det kommende energimiddel en afgørende rolle.

Sammenligning af energipriser

De forskellige energimidler handles i forskellige enheder, som hver især har forskelligt energiindhold. Ved sammenligning af priser de forskellige energimidler imellem skal man derfor omregne prisen for det enkelte middel, til samme enhed; fællesnævner.

På vedlagte pdf-fil med sammenligning af energipriser er prisen for det enkelte middel omregnet til kr/ kWh.

Har du et energimiddel, som ikke står på listen og som du gerne vil kende en sammenlignende pris på, er du velkommen til at kontakte os.

Sammenligning af typiske priser på energimidler

Priser opdateret den 07/06-2019

Uddrag af oversigt

Erhvervsforbrug Forbrug til privat
Energikilde Enhed Pris pr enhed, kr Kr pr kWh Pris pr enhed, kr Kr pr kWh
El til proces (fx svinestald)kWh 0.670.67--
El til rumopvarmn. inkl. energiafgiftkWh 0.930.931.991.99
El til varmepumpe  - jordvarme, procesvarmekWh 0.670.21--
El til varmepumpe luft/vand   -  rumvarmekWh 0.930.311.160.36
El til luft-vand varmepumpe - o. 4.000 kWh/årkWh --1.160.39
Fyringsolie proces gens - lav %Liter 6.060.76--
Fyringsolie proces kondenserende kedelLiter 6.060.65--
Fyringsolie rumvarme kondenserende kedelLiter 8.030.8610.041.07
Halm kg0.600.190.750.24
Korn byg m. 15% vandKg 1.250.341.560.43
Kul singels (10 - 30 mm) - proceskg2.330.344.820.71
Naturgas (til proces)m33.010.297.370.71
Skovflis, gran, 40% fugt m3 160,-0.31200,-0.38
Træpiller, firma aKg 1.530.361.910.44
Træpiller, firma
b
Kg 1.750.412.190.52
Træstykker bøg 18% fugtm3340,-0.27425,-0.34
Træstykker bøg 40% fugtm3340,-0.31425,-0.39

 

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk

Kontakt os