Førstehjælpskurser

Med godkendt instruktør

Kurserne er baseret på en teoretisk og praktisk gennemgang.
Alle kurser kan foregå på dansk eller engelsk.

Førstehjælpskurser på bedriften:

Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer

• Førstehjælp til bevidstløse
• Øvelse i hjerte- lungeredning
• Øvelse i brug af hjertestarter
• Praktisk træning på førstehjælpsdukke
• Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene
• Førstehjælp til stroke (slagtilfælde/blodprop i hjernen/hjerneblødning)
Intropris: 5.999 kr.*

Førstehjælp ved ulykke - 2 timer

• Stands ulykken
• Nødflytning
• Vurdere tilskadekomnes tilstand
• Livreddende førstehjælp
• Tilkalde hjælp
• Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning herunder stabilt sideleje
• Psykisk førstehjælp
Intropris: 2.999 kr.*

Førstehjælp udvidet ulykke - 4 timer

• 2 timers førstehjælp ved ulykke samt
• Førstehjælp sygdomme
Intropris: 5.999 kr.*

* Kurserne afholdes på bedriften. Priserne er ekskl. moms og kørsel. Efter kurset modtages et bevis efter retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd.

Førstehjælpskursus i Landbrugscenter:

Førstehjælp ved hjertestop, 4 timer, 599 kr. pr. person*

Tilvalg:
Ulykke, 2 timer, 299 kr. pr. person*
Udvidet ulykke ved sygdomme, 4 timer, 599 kr. pr. person*

Priserne er ekskl. moms.
*Efter kurset modtages et bevis efter retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd. Kurset afholdes ved min. 10 personer.

Ejendomstilpasset førstehjælpskursus

Kurset bliver tilpasset den enkelte bedrift.

Eksempler på mulige tilpasninger:
• Arbejde omkring maskiner
• Svovlbrinte ved gyllehåndtering
• Indre og ydre blødninger ved f.eks. klemning af dyr
• Fald samt slag i hovedet

Der udstedes ikke et bevis på dette kursus, da det tilpasses specifikt til bedriften.
Afholdes ved min. 2 timers kursus og afregnes på timebasis med en timepris på 1.050 kr.
Ekskl. moms samt tid for tilpasning af program og kørsel.

Kurserne afholdes kun ved min. 10 tilmeldte bedrifter.

 

 

Tina S. Kristensen

Bygningsrådgiver svin, Indretning svinestalde, Frilandsgrise, Økologiske grise, Nicheproduktion

Mobil: 30 74 64 63
Emailtsk@byggeri-teknik.dk

    Kontakt Mig