Bedre markvanding:

Forøg spreddebredden samt spredejævnheden
– billigt og hurtigt !

Miljøteknologiordningen

Når disse linier skrives 7. juni 2023, kører markvandingsanlæggene på højtryk.

I ugen 29. maj til 3. juni var der nogen blæst, særligt i dagtimerne. Blæst flytter en del af vandet fra vandkanonen, hvilket såvel giver uensartet fordeling, som resulterer i at vandet ikke når sammen imellem vandingssporene.

Nye dyser på vandingskanonen giver større spreddebredde

Den indvendige overflade på dysen skal være helt glat, uanset hvilket materiale dysen er fremstillet af, for at opnå størst mulig spredebredde ved vandingen.

Ved at montere nye dyser på en vandingskanon bliver vandstrålens overflade ”glattere”, hvilket gør den mere modstandsdygtig over for vindpåvirkning, og samtidig får man generelt en større kaste­læng­de på vandstrålen. Undersøgelser samt praktiske erfaringer viser at man kan øge sin faktiske, realiserede spredebredde ved at udskifte vandingskanonens aldrende dyser med nye. Dette gælder både for aluminiumsdyser som for plastdyser.

Plastdyser:
For plastdyser gælder de bør skiftes hvert 2. – 3 år, idet slitage reducerer deres kastelængde. Dette gælder også selv om dyserne ikke er synligt slidte. En undersøgelse viste at man ved udskiftning af 2 – 3 år gamle plastdyser med fabriksnye på en vandingskanon opnåede 3 – 4 meter større spreddebredde.

Aluminiumsdyser:
Her gælder at den størst mulige kastelængde på vandstrålen opnås, når dysens indvendige overflade er glat. Som årene går, korroderer aluminium og bliver ru på overfladen. Når dette er hændt, bør dysen skiftes, eller alternativt poleres op, så den bliver glat igen.

Fordelen ved at opnå større spredebredde vil være mere jævn vandfordeling.
Hvis man ved vanding tilstræber at tilføre den mængde vand, som dækker hele nedbørsunderskud­det (fx 30 mm) , er der i princippet ikke plads til ujævn vandfordeling, idet der på stederne, hvor der pga. ujævn vandfordeling tilføres mere vand end tilstræbt, vil opstå nedsivning og dermed tab af vandingsvand. Mere jævn vandfordeling vil give 2 gevinster; a) Overvanding reduceres, hvorved der frigøres vand til de steder i vandingstrækket, som får for lidt vand. Dette vil øge andelen af det tilførte vandingsvand, som kan gøre nytte for planterne, hvilket vil øge plantevæksten,
b) Når overvanding reduceres, reducerer man samtidig udvaskning af næringsstoffer.
Altså 2 forhold, som hver for sig trækker i positiv retning !

 

Gunnar - byggeri & Teknik

 GUNNAR SCHMIDT

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: +45 20 89 78 00

Email: gus@byggeri-teknik.dk

svovl brinte måler

Vanding med kanon, hvor strålen er koncentreret og ”glat” de første meter ud fra kanonen.

Er du klar til gyllesæsonen

Her er vandstrålen meget flosset og vandkanonens kastelænde er betydeligt reduceret. Den viste fejl er sandsynligvis en kombination af en meget ru dyse med et fremmedlegeme (sten eller træstump)inde i dysen.

Er du klar til gyllesæsonen

Monter nye dyser samt gerne også et nyt manometer. Sidstnævnte skal bruges som hjælp til at fastslå vandingsmaskinens aktuelle timeydelse i m³ vand.