God logistik ved afhentning af gylle til biogas

VIL MAN LEVERE GYLLE TIL ET BIOGASANLÆG OG ØNSKER AT SMITTERISICI, TRANSPORTOMKOSTNINGER OG UDSLUSNINGSPROBLEMER ER PÅ ET LAVT NIVEAU, ER DET VIGTIGT AT TANKSTØRRELSER, PUMPER M.V. ER PÅ PLADS.

Erfaringer fra et afsluttet projekt ”Rådgivningsordning for biogasfællesanlæg og deres leverandører af gylle om muligheder for at reducere gylles opholdstid i stalde og på lagre 2018-2020” viser, at blandt 405 leverandører til 28 forskellige biogasselskaber er det udpræget, at hverken placering eller størrelse af placering af tanke er optimal. 10 % af leverandører havde en tank der var meget større end behovet og 40 % havde en tank der er for lille.

En meget stor afhentningstank bevirker, at gyllen ofte henstår i lang tid inden den hentes af biogasselskabet, med metantab til følge. En afhentningstank der er for lille, resulterer i en anstrengt logistik mellem udslusning af gylle og afhentningstidspunktet.

Den ideelle tankstørrelse er som minimum det samlede kummevolumen i en sektion + et læs, ved det fyldningsniveau kummen tømmes ved. Er der f.eks. 200 m³ kummevolumen i en sektion og kummerne udsluses når de er halvt fyldte, skal der kunne være minimum 100 m³ + et læs i afhentningstanken for at kunne udsluse en sektion problemfrit. Allerbedst er det, hvis afhentningstanken kan rumme en uges gylleproduktion.

Placering af afhentningstanken bør være tæt ved kørefast vej og et stykke væk fra staldene. Både af hensyn til at undgå at evt. kontamineret returluft fra tankbilen kan komme i nærheden af staldenes ventilationsanlæg, men også for at minimere tankbilens tidsforbrug og dermed risikoen for at skulle betale en straf for forøget fyldetid. Det koster naturligvis noget i rørføring, men man bliver glad for det.

Den kan også være en fordel, hvis afhentningstank og lagertank ligger i nærheden af hinanden – det giver mulighed for at lave overløbs sikring fra afhentningstank til lagertank. Se figur 2.  Det giver også mulighed for at fraseparere vaskevand fra staldene, så det ikke skal transporteres til biogasanlægget, se figur 1.

Når tankene ligger et stykke fra staldene, vil det oftest være nødvendigt at pumpe gyllen til afhentningstanken. Det kræver enten en pumpebrønd eller en in-line pumpe – altså en pumpe der er monteret direkte på rørstrengen. Som pumpebrønd kan man måske bruge en tidligere fortank. Det er vigtigt, at pumpens kapacitet modsvarer det flow, det kan udsluses med. Det er især vigtigt, når der fremover bliver flere stalde der udsluser sektionsvis med ventiler, fremfor at trække propper i gyllekummerne.

Endelig er det en god idé, hvis der er en føler i tanken der kan registrere hvor meget gylle der er i den og som kan tilgås fra en telefon. Så kan man altid få oplysninger om, hvorvidt der er et læs gylle klar til afhentning, så biogasselskabet kan få så frisk gylle som muligt.

Figur 1: Mulighed for fraseparering af vaskevand
Figur 2, overløb fra afhentningstank til lagertank
Figur 2: overløb fra afhentningstank til lagertank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk

Faktaboks

  1. Afhentningstank bør kunne indeholde 1 uges gylle produktion.
  2. Tanken bør placeres tæt ved kørefast vej og gerne i god afstand til stalde.
  3. Der bør være mulighed for at fraseparere vaskevand fra gyllen.
  4. Det er en god ide med en sensor i tanken, der kan fortælle, hvor meget gylle der er i den.