Gør livet surt for rotterne!

Selv om du ikke har autorisation til at bekæmpe rotter med bekæmpelsesmidler, er der en række andre ting du kan udføre, enten for at reducere indvandringen af rotter til dine bygninger, eller for at bekæmpe dem. 

På et autorisationskursus i rottebekæmpelse, afholdt i februar 2020, kom der mange gode råd omkring hvad man kan- og bør gøre for at holde rotterne borte fra sin ejendom, og hvordan man kan bekæmpe dem, uden brug af rottegifte.

For at rotter kan leve samt formere sig, skal de have adgang til foder samt have et uforstyrret sted at etablere bo – begge dele finder de ofte på et landbrug !

Rotter skal bekæmpes, så snart de viser sig. Ved rotteangreb har man pligt til at melde dette til sin kommune, sådan de kan beslutte om de vil bistå dig med at bekæmpe dem, eller om de vi henvise til at kontakte et privat skadedyrsfirma.

Rotter er dyr, som primært er aktive om natten. De bevæger sig helst beskyttet i landskabet, dvs. de bevæger sig langs mure, under højt græs, trærødder og andre ting, som yder dem beskyttelse. Har man bygninger, hvor der gror græs, buske og træer helt ind langs væggen, kan rotterne på enkel vis bevæge sig langs bygningen, frem til de steder, hvor der er huller, de kan bruge til at kravle ind i bygningen.

Sådan mindsker du indvandringen af rotter til dine bygninger

 1. Fjern bevoksningerne omkring bygningerne, og planer jorden. Bygningerne bør holdes fri for bevoksning, gerne i 6 – 8 meters afstand
 2. Så græs og hold det kortklippet, eller endnu bedre: læg et lag singels ud i et bælte på 1,5 til 2 meters bredde, fra soklen og ud
 3. Tætne alle huller ind i bygningen udefra, særligt langs jorden. Sørg for at porte og døre er tætte når de er lukkede
 4. Tagnedløb skal kobles sammen med nedløbsbrønde, sådan rotter hverken kan kravle op i tagrenden eller ned i afløbssystemet

 

Inde i bygningerne

 1. Inde i bygningerne bør rotternes adgang til føde fjernes, hvor dette er muligt. På bedrifter med eget male-blandeanlæg ligger der nogle steder frit tilgængeligt foder på gulvet, fx fra utætheder på male-blandeanlægget

 

Reducer rotternes muligheder for at etablere bo

 1. Huller i gulve og vægge lukkes og tætnes
 2. Ophobet flydelag i gyllekanaler fjernes; kan løsnes fx med drænspuler

 

Bekæmpelse
Selv om du ikke har autorisation til at bekæmpe rotter med kemiske bekæmpelsesmidler (rottegifte), må du gerne bekæmpe dem med andre tiltag, som:

 1. Mekaniske fælder (smækfælder)
 2. Automatiske fælder
 3. Kassefælder til levende fangst
 4. Hold hund på gården, til bekæmpelse af rotterne

 

Aflivning af rotter skal ske uden unødvendig lidelse og må ikke foretages hverken ved drukning eller ved gasning.

bekæmpelse af rotter