Kære Landmænd - Hjælp jer selv – vis hensyn

Af direktør Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik I/S, Herning. fh@byggeri-teknik.dk

Det er forår og traktorerne er i markerne og på vejene nu. Der køres på livet løs i mange timer, og det er vigtigt, at det sker, så alle er glade, når dagen er gået.

Det gælder både fører, medtrafikanter, naboer og landmænd. Det kan lade sig gøre, hvis man husker at vise hensyn og samtidig husker, at der følger et stort ansvar med de store maskiner på vejene.

 

Traktorer må naturligvis godt være på vejene

Opfordringen skal naturligvis ikke opfattes, som et forsøg på at holde maskinerne af vejene. Det er alle, der må være på vejene, og det vil jeg godt opfordre til, at bilisterne også indser. Selvfølgelig er det træls at køre efter en gylleekvipage nogle km, men der er en grund til, at den er der.

Man skal også lige huske, at føreren er på arbejde og ikke kun gør det for at genere trafikken. Det ville være fornemt, hvis en fører kunne udføre sit arbejde, samt vise det fornødne hensyn og samtidig undgå knyttede næver og andre ubehageligheder i en hel forårssæson. Det ville i sandhed vise format.

 

Hvad får DU, som landmand for at vise hensyn?

Det kunne være, at dit omdømme i lokalsamfundet blev endnu bedre, så du kunne mindske eller undgå indsigelser næste gang du skal udvide din produktion. Det kunne også være, at du fik nemmere ved at ansætte medarbejdere, fordi de ved, at du er en integreret del at området og ikke en udskældt landmand.

Desuden er verden indrettet således, at hvis man forstår at være relativ anonym i trafikken, så undgår man ofte opmærksomhed fra ordensmagten. Og selv om det er flinke politibetjente, så er det vel de færreste, der gider holde vejmøde over et bødeforlæg for forhold, som kunne have været undgået ved at vise hensyn.

 

Hvordan forbliver man så anonym i trafikken?

Man har sit udstyr i orden. Der er lys og reflekser, hvor de nu skal være. Bremserne virker og spejlene er rengjorte, så man kan orientere sig. Udstyret er forsvarligt monteret, så det 4 meters liftophængte såsæt ikke slingrer en ½ meter til begge sider ved bare det mindste styreudslag. Gyllevognens slæbeslanger hænger langs vognen i det beregnede beslag, så de ikke kan svinge ud.

Der køres efter forholdene, og man farer ikke bare forbi børn, cyklister, skoler osv. og selv om man er størst, og som sådan har en vis magt, skal der være plads, inden man svinger ud på vejene. Det er ligeledes vigtigt at tænke over, hvor man mest hensigtsmæssigt kan køre ud på vejen, så bilisterne kan se en i tide, og man kan se dem.

 

Undgå myldretiden

Findes der andre alternativer end at køre på vejene i de mest trafikerede tidsrum. Skal man eksempelvis køre på en hovedvej, for at komme til en bestemt mark, så kunne det godt være det ikke skulle være mellem kl. 7-9 og igen mellem kl. 15-17.

Man bør også lade være med at snakke i telefon uden håndfri installation. Det koster 1.500 kr. i bøde, og et klip og man ser ikke specielt koncentreret ud. Et Bluetooth sæt koster typisk 3-400 kr. og er rigtig behageligt (og lovligt)

 

Ryd op, når det er nødvendigt

Hvis man ved, at man ikke kan undgå at svine på vejen med mudder, staldgødning eller gylle i en grad, der generer, så SKAL alle sætte advarselsskilte op. Det er ligeledes vigtigt, at man rydder op bagefter, hvis man ikke har kunnet undgå at tilsvine en vej. På med kosten eller skovlen den samme dag og få ryddet op. Det giver respekt hos naboer og forbipasserende.

Nogle vigtige færdselsregler:

·         Lys, reflekser og anden afmærkning skal være ren og i orden

·         Bremser skal være i orden og funktionsdygtige

·         Brug af håndholdt mobiltelefon er IKKE tilladt

·         Der er pligt til både skiltning og oprydning på veje, hvis man laver svineri med jord, gylle o.lign.

·         Der er pligt til at holde ind til siden, hvis der er en egnet plads, og der kører biler bagved.

Etik på vejen – Kære fører - tænk jer om.

Hvorfor er etik på vejen vigtigt?

•       I har et stort ansvar på vejene

•       Hvis I kan minimere andres opmærksomhed på jer, er det til gavn for alle.

Og fordi det giver

•       Færre farlige situationer

•       bedre omtale af landbruget

•       at I har lettere ved at undgå politiet og måske bøder

Derfor lad være med

•       at snakke i håndholdt mobiltelefon

•       at genere trafikken i myldertiden – hvis det er muligt

Og husk

•       at trække ind til siden af og til når det er muligt

•       at sætte advarselsskilte op når i ikke kan undgå at svine vejen

•       at rydde op bagefter – fej / skrab vejen