Kalveliv, Soliv og Pattegriseliv – men hvad med menneskeliv?

Du og dine medarbejdere er dygtige til at rede dyreliv, men er I også rustede til at rede menneskeliv? Måske er det blevet tid at få fokus på jeres førstehjælpskompetencer og evt. tage et ejendomsrelateret førstehjælpskursus.

Kun ét kongresindlæg om sikkerhed 

På den nylig overstået grisekongres, hvor mere ned 2000 mennesker var samlet for at høre seneste nyt inden for branchen og få ny viden og værktøjer med hjem til bedriften, havde mindst 7 kongresindlæg direkte og 26 indirekte fokus på overlevelse blandt grisene. Et indlæg var derimod rettet mod ”trivsel og sikkerhed”, men hos udenlandske medarbejdere. Der var i alt 65 indlæg til dette års grisekongres.

Statistikken går den forkerte vej

Fakta er, at statistikken for dødsulykker i landbruget fortsat går den forkerte vej. I alt 8 dødsulykker kan i 2020 henføres til arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. Set over en periode fra 2015-2020 har der i gennemsnit været 6 dødsulykker pr. år. Antal af anmeldte arbejdsulykker stiger også og mange af disse er især relateret til håndtering af kvæg.

Arbejdsmiljøstrategi 2020-2022

Landbrug & Fødevarer har en arbejdsmiljøstrategi 2020-2022, hvor målsætningen er:

  1. En reduktion i alvorlige ulykker på 25 pct. til i gennemsnit 200 ulykker årligt.
  2. Et fald på 25 pct. i øvrige arbejdsulykker.
  3. 0 dødsulykker i landbruget.

 

For at nå i mål hermed er det vigtigt at der ude på bedrifterne bliver øget fokus på, hvordan man forebygger ulykker og handler, hvis uheldet er ude. Det er vigtigt at ALLE medarbejdere på bedriften kan handle og ikke kun er orienteret omkring procedurerne. Sprogbarriere kan her være årsag til at budskaberne ikke modtages som tilsigtet og nødvendig handlekompetence udebliver. Arbejdspladsens APV skal gerne være mere end blot et stykke papir, der ligger i skuffen.

Vi bliver bedre til førstehjælp

Dansk Førstehjælpsråd er stiftet i 1999 for at udbrede kendskabet til førstehjælp og for at planlægge og sikre en høj kvalitet i kompetencegivende førstehjælpsuddannelser. Der bliver udstedt næsten 250.000 kursusbeviser årligt og der er registreret 4.500 instruktører i en af de 7 medlemsorganisationer eller 8 samarbejdsorganisationer.

Efter mange år med ringe overlevelse blandt tilfælde af hjertestop på ”gaden” er tallene nu vendt til at, 16 pct. i 2019 overlevede hjertestoppet. Det tal var blot 4 pct. i 2001.
Det anslås at vi træder til i 79 pct. af tilfældene når et menneske falder om med hjertestop uden for hospital i Danmark.

Førstehjælp gør en forskel

Hvert år falder 5.400 danskere om med hjertestop uden for hospital. Det er i gennemsnit omkring 15 danskere om dagen. For hvert minut der går, fra at en person falder om med hjertestop, til hjælpen når frem, falder chancen for overlevelse med 10 procent. Det er altså af afgørende betydning, om der handles hurtigt. Rigtig hurtigt.

Byggeri & Teknik I/S tilbyder førstehjælpskurser af godkendt instruktør under Dansk Førstehjælpsråd. Kurser der målrettes ulykker på landbrugsbedrifter og sikrer stor fokus på at deltagerne får kompetencer til at handle. Kurserne afholdes primært ude på bedriften og gennemføres på dansk eller engelsk, alt efter ønske.

Tina S. Kristensen

Bygningsrådgiver svin, Indretning svinestalde, Frilandsgrise, Økologiske grise, Nicheproduktion

Mobil: 30 74 64 63
Emailtsk@byggeri-teknik.dk