Kan jeg sænke varmeregningen - og hvordan?

Varmende informationer

I den kolde periode af året, hvor varmebehovet er størst og økonomisk mest belastende, opstår der naturligt et spørgsmål som: Kan jeg sænke varmeregningen - og hvordan?

Sænk varmeregningen
I såvel erhvervsbygninger- herunder stalde, som i boliger er der flere varmetekniske tiltag, som
kan sænke energiforbruget til opvarmning.

 1. Isolering af varmerør, særligt igennem rum og på steder, hvor der ikke er behov for
  varmeafgivelse.
 2.  Sænkning af fremløbstemperaturen i centralvarmerørene, ud af kedelrummet. Herved
  sænkes varmetabet fra rørene, også selv om disse er fornuftigt isolerede.
 3.  Optimering af varmestyringen til styring af rumvarmen.
  I staldrum med mekanisk ventilation bør al varmetilsætningen styres af ventilationsanlæggets
  styrecomputer, og ikke af en særskilt tænd-sluk termostat.
  I boliger kan temperaturen i rum med radiatorer med fordel styres af programmerbare
  radiatortermostater.

 

Overvejer du at investere i varmepumpe til varmeforsyning ?
Forud for investering i varmepumper til varmeforsyning er det en god ide at undersøge hvor lav
en fremløbstemperatur på centralvarmevandet, man kan nøjes med, og så stadig have den
ønskede temperatur i sin bygning. Når det er minusgrader og blæst, så prøv at sænke
fremløbstemperaturen til fx 50°C. Er det for koldt i bygningen, da øg temperaturen til 55°C og
herefter til 60°C. På den måde får man en god indikation af hvad fremløbstemperaturen i
varmeanlægget mindst bør være, på årets koldeste dag.

 

Hvilken type varmeforsyning er billigst ?
Ved valg af ny varmeforsyning får vi ofte spørgsmålet ”Hvilken type varmeforsyning er billigst”?
Her gælder det om at sammenligne de årlige driftsomkostninger til nu-drift, med de kommende
årlige, totale omkostninger (såvel faste- som driftsomkostninger). Hvis man alene sammenligner omkostningerne til indkøb af energi og undlader at tage hensyn til nødvendig investering,
er der risiko for at træffe valg af energikilde på et fejlagtigt grundlag. En række investeringsberegninger viser at eksempelvis halmfyr til opvarmning i svinestalde ofte først er billigste
varmeforsyning, når varmebehovet overstiger 20 – 25.000 liter fyringsolie / år. Med et lavere
årligt varmeforbrug vil et stokerfyr til træpiller eller skovflis, eller varmepumper i reglen resultere
i årlige lavere totale omkostninger end ved valg af halmfyr.
Forhør gerne om muligheder og totaløkonomi ved de forskellige løsninger, for netop din
ejendom.

Klik her for at se en sammenlignende oversigt over energipriser

 

Stokerfyr, varmepumpe eller halmfyr – hvad giver de laveste årlige varmeomkostninger ?
En sammenlignende beregning over totaløkonomien for hver af de 3 løsninger på din ejendom
giver svaret