Kapacitet er en underlig størrelse

Hvad er det, der er afgørende for kapacitet og hvad kan man forvente i kapacitet, når man køber nye maskiner? Svaret er individuelt og afhænger ofte af helt andre ting end den ene ny maskine. Lad os fokusere på såudstyr.

Hvad kan en ny og moderne 4 m bugseret såmaskine, så på en sæson? Svaret vil variere fra landmand til landmand og vil ligge mellem 4-500 ha og op til over 2.000 ha, og hvori ligger forskellen? Mit bedste bud er, at det ligger i den mentale indstilling(hos ejer og chauffør), logistik omkring udsæd og gødning, markstørrelser og afstand og sidst men ikke mindst udstyr som overvågning og gps.

Hvad gør så forskellen?

Mentalt:

Rent mentalt er der meget stor forskel på landmænd. Nogle kan slet ikke forestille sig at så om natten. Andre kan slet ikke acceptere, at der kan blive udfordringer med at nå at så sit areal. Og endelig er der stadig nogle som slet ikke kan acceptere at deres såmaskine ”kun” er 4 meter bred, når naboens er 6, 8 eller 9 meter, virkeligheden er bare at en 4 meter maskine kan nå langt mere end mange tror og det er samlet set langt billigere - tallene kigger jeg på senere.

Logistik omkring udsæd og gødning:

Det betyder rigtig meget kapacitetsmæssigt, om man kan fylde såmaskinen i marken, og om det er let og enkelt at gøre. Nogle såmaskiner har kran på og da det meste såsæd og gødning i dag kommer i storsække er det en god men dyr løsning, Kan man afse en teleskoblæsser til at fylde såmaskinen er det også en løsning – det vigtigste er dog at maskinen ikke skal fra marken og køre hjem for at blive fyldt.

Markstørrelser:

Det giver næsten sig selv at arrondering, markstørrelser og jordtype betyder en del for kapaciteten. Jeg tror dog, det er de færreste, der er klar over, hvad det betyder hele vejen igennem maskinparken om 600 ha er inddelt i 80 marker eller i 30 marker, eller om markerne rimelige rektangulære. Det er ikke det hele man kan gøre noget ved, men de fleste har mulighed for at lave så læhegn ikke spærre mellem markerne og omkring udkørsler og derved bliver markstørrelserne mindre vigtige.

Valg af udstyr:

Det kan ikke diskuteres at alt det udstyr man i dag kan vælge til en såmaskine har stor indflydelse på de muligheder der er for at øge kapaciteten. GPS er en selvfølge – det giver chaufføren de bedste muligheder for at koncentrere sig om perfekt såning i mange timer, og letter arbejdet væsentligt når man kører om natten. Det samme gør omdrejningsfølere og følere på de enkelte såslanger, så såarbejde på de små timer, bliver lige så perfekt om natten, som om dagen. Dertil kommer de store lyspakker på traktorerne, og som omtalt de forskellige løsninger til at læsse såsæd og gødning.

Lad os se på lidt økonomi i nogle af yderpunkterne:

*1: Der er regnet med 14 sådage pr. år fordelt over forår og efterår. *2: timeløn 200 kr./time, 2 % i rente

Som tallene viser, så er der meget stor forskel på ha prisen, og tallene her er ikke ekstreme – jeg har kendskab til 6 m såmaskiner, som sår 2.000-2.200 ha hvert år. Derfor kan jeg kun bekræfte – kapacitet er en underlig størrelse!