Har du styr på dit kartoffellager ?

Sådan får du succes med lagring af kartofler

Succes med lagring af kartofler kræver såvel gode lagerfaciliteter som viden.
Vi gennemgår dit lager, udfører status og giver forslag til forbedringer.

Lagertjek

Med udgangspunkt i dine oplevelser og erfaringer med lageret gennemgår vi det,
dels for at skabe overblik over lagerets tekniske formåen, og dels for at skabe
overblik over hvad der kan forbedres.

Du får:
- Forslag til tekniske forbedringer af såvel lagerrum som teknisk udstyr.
- Svar på hvad dit nuværende lagerrum og lagerteknik kan håndtere, i forholdtil lagermængder, ventilation og køling.
- Gennemgang af mulighederne for at forbedre udførelsen af lagringsprocessen.
- Kort introduktion til viden om lagring af kartofler.

Vi leverer
- Besøg med gennemgang af lagerrummet.
- Mundtlig afrapportering ved afslutning af besøget.
- Kort rapport, inkl. forslag til tekniske forbedringer.
- Kort skriftlig vejledning om lagring af kartofler.
Omfang: Prisen omfatter gennemgang af op til 2 lagerrum. Har du flere lagerrum, giver vi gerne et prisoverslag.

Pris: 4.995 kr + km (ekskl. moms).
Introduktionspris - første 10 bestillinger: 3.995 kr + km (ekskl. moms).

For mere information og bestilling kontakt energi- & teknikrådgiver Gunnar Schmidt

 
Gunnar Schmidt
Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring
 
 
20 89 78 00