Kvægtilskuddet 2020 kan blive svært at udnytte!

Moderniseringsordningen kvæg 2020 er afsluttet og i disse dage udsendes de sidste afgørelser fra Landbrugsstyrelsen, men der er en bagside.

Afgørelser er ved at være udsendt

Landbrugsstyrelsen er nu ved at have gennemgået alle 274 ansøgninger, og vi har fået svar på alle vore 34 ansøgninger i Byggeri & Teknik I/S. Ordningen blev oversøgt med 100 mill, selv om der i sidste øjeblik blev tilført 165 mill., så ordningen faktisk indeholdt 250 mill. Det betyder igen, at der er et stort antal landmænd, som har modtaget afslag.

I Byggeri & Teknik I/S har det dog båret frugt, at vi har optimeret alle ansøgninger mest muligt. Det betyder, at vi har fået tilsagn til ikke færre end 89,9 % af de midler, som vi har søgt om i denne omgang. Vi har altså kun modtaget få afslag. Det betyder, at vore kunder har fået tilsagn om hele 42.876.478 kr., og vi har dermed fået godt 17 % af alle midler, som var i puljen.

Der er en bagside af medaljen

Styrelsen er ikke klar med udbetalingsmodulet, og hvad værre er, så er de heller ikke klar til, at man kan søge ændringer på sit projekt, og man må ikke påbegynde ændringer uden forudgående godkendelse fra dem!

Det betyder, at vi gerne her vil sende en kraftig opfordring til landmændene om at passe på, så byggeriet ikke påbegyndes, før man har modtaget en ændringsgodkendelse fra styrelsen. Er man startet, så kommer man i klemme og risikerer at miste hele tilskudsbeløbet.

Det, der så er bekymrende, er, at Landbrugsstyrelsen ikke har det it-modul klar, som skal behandle en ændringsanmodning i ordningen – moderniseringsordningen kvæg 2020, og det der bekymrer mig endnu mere, er, at der endnu ikke er et tilsvarende modul klar til miljøteknologisagerne fra 2019…!

Sammen med Landbrug og Fødevarer og kollegaer rundt i landet ligger vi lige nu maksimal pres på styrelsen for at få modulet opprioriteret og gjort færdigt nu, og det til både 2019 og de to store moderniseringsordninger til hhv. kvæg og svin fra 2020.

Vigtigt at penge udnyttes

Uanset hvilken ordning det handler om, så er det vigtigste, at pengene bliver udnyttet. Der kan være mange årsager til, at det er svært, og hovedansvaret ligger for mig at se, i den måde ordningerne er opbygget på, hvor der ikke er et eneste ”parathedskriterie” indbygget.

Det betyder, at stort set alle kan ansøge, uanset realismen i et projekt, og uanset hvad vi, som rådgivere siger, så vil der komme ansøgninger igennem, som hverken helt eller halvt kan gennemføres. Vi opfordrer derfor alle til at være meget opmærksomme på at følge tilsagnet eller få søgt en ændringsanmodning rettidigt, for ellers bliver det endnu flere penge, som ikke kommer ud at arbejde.

Du skal have helt styr på kvadratmeterne

Den sidste pind, som bekymrer mig i denne kvægordning er, at der fra styrelsens side blev opfundet to nye kvadratmeter begreb. Det ene omhandler det areal, der er tilskudsberettiget – det såkaldte bruttoareal, som omfatter de arealer, som dyrene har adgang til + fodergange, drivgange og arealet foran køerne.

Det areal SKAL overholdes, eller der skal bygge mere, og arealet her ingen sammenhæng til miljøgodkendelsens kvadratmeter.

Figur 1: Udklip fra vejledningen til Moderniseringsordningen kvæg 2020, side 17.

Den ”anden slags” kvadratmeter gælder fordelingen mellem gulvtyper, og her er det nogle helt andre, der er i spil, for her tæller kun det areal, som kørerne har afgang til – altså uden fodergange og andet. Her skal den gulvtype, man har søgt til, udgøre min. 70%.

Figur 2: Udklip fra vejledningen til Moderniseringsordningen kvæg 2020, side 22.

Læs tilsagnet godt - inden du bygger!

Her fra Byggeri & Teknik opfordrer vi alle til at læse tilsagnet grundigt og sikre sig at byggeriet, som min. opfylder alle krav. I kvægordningen kan man nemlig ikke trækkes i tilskuddet, hvis man bygger mere end det ansøgte, så lad være med at udfordre m2 på hverken den ene eller den anden måde – så får i bare ingen penge udbetalt!

Husk at søge en ændring (når det kan lade sig gøre), hvis ikke i ønsker at følge tilsagnet, og husk, at I skal have tilsagn til ændringen, før i påbegynder byggeriet – tilgivelse findes ikke i det her system. Søg rådgivning, hvis I er i tvivl, og frem for alt, lad os hjælpes ad ved at få puljen udnyttet maksimalt.

Flemming Hedegaard

Direktør, Markedsføring, Tilskudsansøgninger, Maskiner

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk