Mink

Nedrivning af minkfarme/bygninger:

Skal ansøges gennem BOM.

Evt. ansøgning om ændret anvendelse = NY BYGGETILLADELSE.

Såfremt ejendommen er forurenet eller kortlagt på vidensniveau 1 og 2 kan der være det være at der kræves en § 8 tilladelse efter jordforureningsloven.

Affaldsskemaer skal udfyldes og medsendes.

Bygninger skal screenes for miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer, herunder:

  1. asbest i fliseklæb, tagpap, gulvbelægning, rør- og beholderisolering, puds, loft-, facade- og tagplader samt andre eternitprodukter.
  2. PCB i maling, lak, gulvbelægning og evt. fuger og termoruder fra perioden 1950-1977 mv.
  3. tungmetaller i maling, lak, gulvbelægning og glaserede fliser mv.
  4. chlorerede paraffiner i nyere elastisk fugemasse, maling og gulvbelægninger.
  5. PAH’er (tjære) i (sokkel-)maling, undergulve, fugtsikring af ydervægge og tagpap.

 

Der kan være tinglyste servitutter.

Angivelse af BBR bygninger der fjernes Bygningsniveau evt. kortmateriale der angiver lokalisering.

Tegningsmateriale, såfremt det ikke er hele bygninger der fjernes.

Brug for hjælp?

Hvis I får brug for hjælp til nedrivningstilladelser, byggetilladelser ved ændret anvendelse erstatningsberegninger mm., så står vi klar til at hjælpe.

 Minkhal set fra luften

Steen Lundgaard

Ingeniør, Certificeret brandrådgiver BK2, CFPA-E, Skadesopgørelser, Byggestyring, Tilsyn

    Kontakt Mig