Moderniseringsordningen slagtesvin 2020

I dag d. 5. maj åbner Landbrugsstyrelsen for ansøgninger under moderniseringsordningen for slagtesvin 2020.
Nedenfor er der en kort opsummering af moderniseringsordningen slagtesvin, men du kan læse mere længere nede i dokumentet ellers kontakt os på 97 13 12 11.

 1. Der er åben for ansøgninger fra 5. maj til 6. august
 2. Der er afsat 51 mio. kr. til indsatsområde 1 (nybyg/barmark) og 34 mio. kr. til indsatsområde 2 (tilbyg).
 3. Du kan søge, hvis du har, lejer eller forpagter et landbrug og 830 timer på bedriften
 4. Du kan opnå 25 % tilskud til både stalden og til de tvungne miljøteknologier
 5. Der er to forskellige staldtyper – en ”tung” og en ”let” (Se bilag 1)
 6. Der gives tilsagn til barmarksprojekt eller tilbygning (IKKE til renovering)
 7. Du skal IKKE have hverken miljøgodkendelse, byggetilladelse eller finansieringserklæring
  klar.
 8. Du SKAL vælge enten GYLLEFORSURRING eller LUFTRENSNING i en eller anden kombi med andre teknologier og 3 forskellige gulvtyper. (se bilag 2)
 9. Max ansøgning på 35 mill. pr. cvr nummer og kun 1 ansøgning pr. cvr. nummer.
 10. Projektet skal være afsluttet senest den 31. december 2023 (hvis den forlænges)
 11. Se bilag 1 og bilag 2 for tilskudsgrundlag.
 12. Vi anbefaler IKKE, at du søger, hvis du har under ca. 7500 stipladser, da vi vurderer at
  ordningen dermed bliver for dyr for dig på sigt i drift – medmindre du allerede har krav
  om de to gennemgående miljøteknologier i din miljøgodkendelse i forvejen.