Nye administrationsregler vedr. brandforhold til alle byggerier over 600 m2.

Alle byggerier over 600 m2 i DK – ikke kun landbrug, men ALLE byggerier skal forbi min. en certificeret brandrådgiver i brandklasse 2. Det er de nye regler, der trådte i kraft den 1/1/2020 som afgør det.

Byggerier under 600 m2: De mindre nybygninger og tilbygninger, som er adskilt fra eksisterende enten med afstand eller en brandadskillelse, SKAL overholde samme regler som de større. De skal altså stadig have udarbejdet en brandstrategi og de skal også have en ibrugtagningstilladelse, som jeg beskriver senere i artiklen. De er dog undtaget den certificerede brandrådgivning BK2 og dermed også alle kontrolskemaerne, men skal altså overholde samme brandregler.

Hvordan påvirker brandklasse 2 mit byggeri?

Når vi skal hjælpe jer med indretning, ombygning eller nye bygninger, og der skal søges om byggetilladelse til et brandklasse 2 byggeri (byggeri over 600 m2 eller byggeri med stor brandbelastning), så skal byggeriet fra 1/1/2020 forbi en certificeret BK2 Brandrådgiver, som udarbejder en strategi for brandsikringen af byggeriet.

En ”Brandstrategi ” og øvrigt materiale vedr. brand er nødvendigt, for at få en byggetilladelse. Alt skal samles i DBK-dokumentation for indplacering i brandklasse og erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, samt en starterklæring, som skal sendes med byggeansøgningen ind til kommunen fra starten af.
I forbindelse med strategi for brandsikringen af byggeriet udarbejdes en omfattende kontrolplan for projektering, som er vigtig at følge, når der udarbejdes bygge/projekttegninger. Det er en slags egenkontrol, som også skal returneres til den certificerede brandrådgiver til brug for udarbejdelse af sluterklæringen.

I byggefasen skal der også udføres en omfattende kontrol med alle brandtekniske tiltag, som er fastlagt i strategi for brandsikringen af byggeriet. Der udarbejdes en omfattende kontrolplan for udførsel. Det er igen en slags egenkontrol, som de udførende – altså håndværkerne skal stå for. De mange skemaer skal også returneres til den certificerede brandrådgiver til brug for udarbejdelse af sluterklæringen. Når byggeriet er færdigt, så samler den certificerede rådgiver alle kontrolplanerne fra de forskellige faser i byggeriet til en samlet kontrolrapport. En rapport, som dokumenterer, at alt er, som beskrevet fra start eller evt. hvorfor det er ændret og dokumentation for, at ændringerne er ok. Rapporten danner grundlag for sluterklæringen. Du kan ikke få en Ibrugtagningstilladelse, hvis ikke projektet har en sluterklæring!

I SKAL have ibrugtagningstilladelse!

Det er nyt, at man skal have en ibrugtagningstilladelse på landbrugsbyggeri, men det SKAL man, før man tager byggeriet i brug. Det kræver stor disciplin af alle, bygherre (Dig), håndværkere og rådgivere, at få den megen nye dokumentation udarbejdet og indsamlet under vejs. Det er tæt på umuligt at fremskaffe det hele på bagkant, og netop derfor kan processerne ikke fremskyndes. I flere og flere tilfælde oplever vi, at banker, kreditforeninger eller andre långivere kræver at se ibrugtagningstilladelsen for at slutfinansiere projektet.

Flemming Hedegaard

Direktør, Markedsføring, Tilskudsansøgninger, Maskiner

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk