Nye trends omkring automatisk malkning

De seneste 1 – 2 år er interessen for automatisk malkning igen begyndt at stige og antallet af malkerobotter er vokset i Danmark efter at være faldet i nogle år.
Samtidig begynder automatisk overvåget malkning af blive interessent. Både De Laval og GEA har i nogle år haft løsninger til automatisering af malkearbejdet med deres robotkarruseller. Indtil nu har investeringen været for dyr, men med de aktuelle priser på finansiering begynder det at være en realistisk mulighed

Vi kan i dag dele den automatiske malkning op i 3 forskellige systemer:

  1. Malkning med malkebokse placeret ude i stalden
  2. Bacthmalkning med placering af et antal malkebokse i et malkecenter
  3. Malkekarruseller med automatisk påsætning i et malkecenter

 

Den første er automatiskmalkning, som vi har kendt i de sidste 20, hvor malkningen foregår uden overvågning, kun når der de køer der ikke er kommet til malkning skal hentes og når nykælvere skal malkes ind.

Batchmalkning er malkning i hold, som med traditionel konventionel malkning. Hvor køerne drives til malkning på opsamlingspladsen og malkes 2 eller 3 gange fast om dagen. Malkeboksene kan placeres på forskellig vis f.eks. på en række eller rund på 3 sider af opsamlingspladsen. Her er malkningen delvis overvåget, da den person, der også driver køerne til malkning også passer robotterne.

Karruseller med automatisk påsætning fås både som indvendig og udvendig malkning. De Laval AMR med 24 pladser er med indvendig malkning og GEA DariyProQ der leveres med 28 – 80 malkepladser er med udvendig malkning. Hvor De Laval AMR har en kapacitet på 90 – 100 køer i timen, kan GEA karrusel udbygges til endog meget store besætning med op til 400 køer i timen. Malkningen i karrusellerne er som udgangspunkt overvåget med en person i malkecentret og en der driver køer til malkning.

Der er umiddelbart stor forskel i det beløb, der skal investeres forskellige systemer. Men der er også stor forskel i det antal mandetimer, der skal bruges på malkearbejdet samt omkostningerne til den daglige drift og vedligeholdelse af anlægget.

Med de tal, der umiddelbart opgives af firmaerne på arbejdskraftsbehov og vedligeholdelse, begynder er at kunne laves en fornuftig business case på en investering i et overvåget automatisk malkesystem. Hvor der kun er nogle få hundrede kroner i forskel på de årlige omkostninger pr. ko mellem systemerne.

Helge Kromann

Helge Kromann

Bygningsrådgiver kvæg, Indretning kvægstalde, Mekanisering, Malketeknik

Mobil: 22 57 67 98