Nystaldseffekt i kostalde

Begrebet nystaldseffekt er et kendt begreb inden for svineproduktionen, hvor man i forbindelse med indkøring af et nyt staldanlæg altid kalkulerer med en højere produktion. I mælkeproduktionen har vi, ved nybyggeri, altid været mere tilbageholdende med at lægge en højere produktion ind i budgetterne.

I svineproduktionen er det altid nye og friske dyr, der startes op med, mens der i forbindelse med en ny kvægstald ofte er tale om indkøb af dyr fra en eller flere andre besætninger, der så bringes sammen i den nye stald. Det er bl.a. derfor man har været tvivlende omkring nystaldseffekten. Men erfaringer fra flere byggerier de senere år gør, at vi nu mener, at vi kan se effekten og også lidt omkring størrelsen af effekten, når man tager en ny kvægstald i brug.

Følger man de nyeste anbefalinger for indretning af stalde er disse væsentligt større end man historisk har bygget stalde – men det er den ekstra plads i sengebåsene og på gangarealerne, der er med til at gøre forskellen. Nogle steder i anlægget skal man dog turde at gå videre end anbefalingerne for at få det bedste ud af investeringen i den nye stald.

Et konkret eksempel på nystaldseffekten kan ses i et anlæg, hvor man flyttede alle egenkøer fra en typisk 90’er stald over i en ny stald sammen med indkøbte dyr fra 2 – 3 andre besætninger, og alligevel opleverede man en gennemsnitlig ydelsesstigning i den nye stald på godt 1.500 kg mælk pr. årsko det første år. Ud over ydelsesstigningen så man også et fald på ca. 65.000 i celletallet,  antal yverlidelser faldt med ca. 0,1 pr. årsko, samt reproeffektiviteten steg med 0,1.

I de danske anbefalinger for indretning af kvægstalde bliver der løbende lavet en evaluering, så vores anbefalinger er ajourført med de nyeste internationale standarder samtidig med at mål på båse mv. justeres efter køernes aktuelle mål og størrelse baseret på afkomstinspektørernes målinger af køer og kvier i forbindelse med kåring i besætningerne. Siden de første anbefalinger kom frem i 1991 er køer af stor race således blevet ca. 10 cm højere.

I Byggeri & Teknik gør vi os umage med at holde os opdateret på den nyeste viden fra ind og udland for at kunne tilbyde en stærk faglig og kompetent rådgivning omkring indretning af stalden. Det gælder både selve designet, men også i forhold til den daglige logistik i forbindelse med håndtering af dyrene, smittebeskyttelse og den aktuelle lovgivning på området.

Helge Kromann

Bygningsrådgiver kvæg, Indretning kvægstalde, Mekanisering, Malketeknik

Mobil: 22 57 67 98

Faktaboks:

Vi kan tilbyde:

  1. Faglig sparring omkring staldindretning
  2. Faglig sparring omkring valg af malkesystem
  3. Myndighedsbehandling, bygge- og ibrugtagningstilladelser
  4. Projektmateriale
  5. Indhentning af tilbud
  6. Byggestyring og tilsyn