Opnå godt resultat af tørring og lagring af eget korn

Planlager

Få, enkle tiltag sikrer kornkvaliteten ved tørring og lagring af eget korn.

Produktionsresultaterne på et svinebrug er afhængig af at man altid har adgang til korn af god kvalitet, herunder at indholdet af mykotoxiner er lavt. Tørrer og lagrer man sit eget korn, har man selv ”hånden på kogepladen” så man kan sikre at kornet har lavt indhold af toxiner, produceret imens kornet lå på lageret.

Når kornet lægges på lager, skal det hurtigst muligt gøres lagerstabilt, dvs.
Enten opbevares i en gastæt silo, eller nedtørres til maks. 15% vandindhold og nedkøles til under 7°C. Skal kornet lagres længere end 6 mdr. bør man nedkøle det til maks. 3°C.

Hyppigste fejlkilder

Når man undervejs i forbruget af sit eget korn konstaterer at der er problemer med kvaliteten, er de oftest forekommende fejl følgende:

  1. Kornet lagres ved for høj vandprocent, og
  2. Der er ikke ført tilsyn med lageret, mht. temperatur og vandprocent

Ved lagring af korn i gastætte siloer er den hyppigste fejlkilde at der ikke er ført løbende tilsyn med at siloen er tæt.

Sådan sikrer man kornets gode kvalitet

Korn skal gøres lagerfast hurtigst muligt efter indlægningen på det aktuelle lager.
I tørresystemer skal kornet nedtørre uden ophold og herefter nedkøles. Er kornet mere end ca. 20°C ved placeringen på lager, bør det nedkøles straks. Når først det er kommet ned på denne temperatur, er det muligt at afvente nogle uger at udetemperaturen gør det muligt at sænke temperaturen yderligere i kornet.

Sikker tørring

Tørring udføres ved at gennemblæse produktet med luft, som kan bortføre fugt. I høstår med høj temperatur er det som gennemsnit få vandprocenter, der skal tørres bort. Dertil kommer at tørring med uopvarmet udeluft i sådanne år ofte er tilstrækkelig til at nedtørre produktet.

Et høstår med meget nedbør og meget fugt i det høstede korn vil give problemer med at nedtørre kornet med uopvarmet udeluft. Ved ethvert plantørringsanlæg bør man derfor kunne opvarme tørreluften. Opvarmning udføres enklest med en oliefyret varmluftovn. En oliefyret varmluftovn skal som hovedregel lede røggasserne bort, såvel af hensyn til brandsikkerhed som af hensyn til fødevaresikkerhed.
Opvarmning af tørreluften kan også udføres med andre vamekilder; propangas, eller med gårdens centralvarmeanlæg. Endelig findes der biofyrede varmluftovne, som opvarmer luften, uden der indgår vand i varmesystemet. Disse ovne fås i mange forskellige størrelser og til såvel træpiller som flis.

Hvorfor bør jeg have mulighed for at opvarme tørreluften på mit planlager?

Til ethvert planlager bør der være mulighed for at opvarme tørreluften 5° – max 6° C, idet man derved får muligheden for altid at kunne nedtørre kornet til det er lagerfast. På den måde har man mulighed for at sikre kvaliteten på sine afgrøder.

Plantørringsanlægget bør have elektronisk styring

Styring af tørreprocessen på et planlager bør udføres med en elektronisk styring, som kan styre efter såvel udeluftens fugtighed som efter fugtigheden i den opvarmede luft i hovedkanalen.
Styringen sænker energiforbruget til tørring og sikrer at kornet tørres på kortere tid end ved manuel drift af tørreventilatoren.

Amerikanersiloer

Her bør man ubetinget have mulighed for at opvarme tørreluften, idet muligheden for opvarmning giver sikkerhed for at man altid kan få nedtørret sit korn til 14 – 15% vand, hvor det er lagerfast. Af hensyn til tørrehastigheden bør varmekilden til en udendørs stålsilo kunne opvarme tørreluften mindst 10°C.

Regelmæssig tilsyn sikrer værdierne

Hvad er den økonomiske værdi af indholdet på kornlageret ? Med en beholdning på fx 10.000 hkg ligger der værdier på lageret – alt efter kornpris – på 1 mio kr. eller mere.  Tilsyn med lagerbeholdningerne sikrer kornets værdier og sikrer hermed ejeren mod økonomisk tab.

Tilse kornlageret regelmæssigt, mindst 1 gang hver 3. uge. Tjek og notér vandprocenten og temperaturen i kornet. På et tidspunkt under lagringen begynder temperaturen og vandprocenten at stige. Her må man så sætte ind med beluftning og nedkøling.

Tilsyn med korn i gastætte siloer

Ved gastætte siloer bør man tilse manometret på den enkelte silo, mindst hver 3. uge i lagerperioden. Manometret viser lufttrykket i siloen, i forhold til trykket udenfor. Trykket i siloen svinger over døgnet, hvorfor manometret skal vise disse trykudsving. Viser manometret ikke noget udsving, er siloen utæt, hvorved atmosfærisk luft slipper ind i siloen og ødelægger kornet. Utætheder skal findes og udbedres hurtigt, ellers ødelægges kornet.

Læs mere om grundreglerne for tørring og lagring af korn her.

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk