Panik før årsskiftet vedr. byggetilladelser

Vi, i Byggeri & Teknik I/S, oplever lige nu at nogle landmænd og bygherrer, er i en form for panik før årsskiftet, fordi der er opstået rygter om, at man nærmest ikke kan få en byggetilladelse efter 1. januar 2020. Men dette er ikke rigtigt!

Hvad er rigtigt?

Vi får i øjeblikket mange henvendelser fra landmænd og entreprenører, som har hørt rygterne. Derfor har vi herunder oplistet en del af de spørgsmål vi får lige nu og vores svar dertil. Vi håber, det kan skabe mere overblik og være med til at undgå at panikken breder sig.

Er det rigtigt?

  1. At man ikke kan få en byggetilladelse efter nytår – NEJ – Der er certificerede rådgivere klar.
  2. At der skal certificerede rådgivere på alle byggesager – NEJ – under 600 m2 og ikke etage er fritaget.
  3. At der kommer nye regler efter nytår, som gør byggeriet dyrere – NEJ – reglerne er de samme
  4. At den nye praksis gør byggetilladelsen dyrere – JA – fordi der skal dokumenteres og indsendes mere både i opstarten og ved færdigmeldingen.
  5. At man ikke kan få dispensationer efter nytår – JA – Det skal dokumenteres at projektet er i orden.
  6. At man kan få en tilladelse til forhold, som nogle kommuner før har nægtet – JA – hvis den certificerede rådgiver godkender byggeriet.
  7. At der er certificeret alt for få brandrådgivere – NEJ – der er brandcertificeret over 100 personer, som byggeriet går ikke i stå.
  8. At man kan være sikker på kommunal byggesagsbehandling efter nytår, hvis man sender mangelfuldt materiale ind nu – MÅSKE (nogle kommuner siger ja og andre nej)
  9. At Byg og Miljø (der hvor byggesagerne skal indsendes) er meget svær selv at udfylde – JA – for en uerfaren er portalen svært at komme igennem

Lad nu være med at gå i panik før nytår.

Byggeri & Teknik I/S opfordrer alle bygherrer til at fortsætte en velovervejet proces, og lade være med at gå i panik før nytår. Det kan nemlig godt ende med en langt dyrere proces, hvis man i al hast indsender materiale, som man ikke er sikker på er korrekt i forhold til det byggeri man vil have, og så efterfølgende skal lave det om.

Ny praksis for byggesagsbehandling fra 1-1-2020

Det er rigtigt, at der kommer en ny praksis fra januar 2020, men det er ikke rigtigt, at der kommer nye skrappere regler. Reglerne trådte i kraft den 1-1-2018 (BR18) og overgangsperioden afsluttes her til nytår.

Det har været/er et politisk ønske om privatisering af byggesagsbehandling, og det har været bevæggrunden for ændringen således, at brand- og konstruktionsvurderingen fremadrettet skal varetages af tekniske rådgiver (certificerede byggerådgivere, ingeniører og arkitekter etc.) og det forventes, at der fremadrettet sker en mere ensartet og hurtigere byggesagsbehandling.

Skulle du have spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Byggeri & Teknik I/S på telefon 97131211, Direktør Flemming Hedegaard  eller certificeret brandrådgiver Mathilde T. Thomsen.

Flemming Hedegaard

Chefrådgiver, Ledelse, Administration, Markedsføring, Maskiner, Tilskud

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk