Planer om ny portionsfyret halmfyr ?

Så er det nu, du bør sætte i gang !

Nye miljøregler, som træder i kraft 26. januar 2018 vil gøre kommende halmfyr noget dyrere. Dertil kommer at der pr januar 2018 sandsynligvis kun vil være ganske få anlæg, som kan overholde de nye miljøkrav.

Har du planer om at anskaffe et portionsfyret halmfyr eller forny det bestående, så er det tiden at træffe beslutning herom, idet dit nye halmfyr skal være tilsluttet og færdigmeldt senest 25. januar 2018. Årsagen er at denne dato træder der nye skærpede krav i kraft til såvel nyttevirkning, som til udledning af kulilte (CO) og til udledning af støv.

Ved kontakt til hver af de 3 største leverandører af portionsfyrede halmkedler på det danske marked i begyndelsen af juni 2017 oplyste disse hver især at de stadig har plads i ordrebogen, til at kunne levere halmkedler, inden de nye regler træder i kraft.

Energisparetilskud til udskiftning af kedelanlægget

Der er stadig energisparetilskud at få hos Energiselskaberne, når man investerer i udstyr, som reducerer bruttovarme­forbruget. Ved varmeforsyningsanlæg handler det om at det kommende anlæg skal have en større nyttevirkning end det bestående anlæg. Dertil kommer at jo ældre det gamle anlæg er på tidspunktet for udskiftningen, jo større energisparetilskud kan man opnå.

Alle former for tilskud skal ansøges inden man indgår aftale om køb af det, man gerne vil have tilskud til.

 

Tilskudsbeløbet

Pr. juni 2017 udgør tilskudsbeløbet typisk 25 – 30 øre/ sparet kWh for første års besparelse, varierende fra energiselskab til energiselskab. Tidligere lå tilskudsbeløbet pr sparet kWh noget højere, ofte på 42 – 48 øre/ kWh. I slutningen af 2016 kom der nye regler for energisparetilskud til udskiftning af fastbrændselskedler. Disse regler betyder at det mulige tilskudsbeløb nu er noget lavere end det var tidligere. Få gerne udarbejdet et overslag over tilskuddet, inden du køber udstyr.

Hvilken opvarmningsform giver de laveste omkostninger?

Forud for enhver udskiftning er der god anledning til at vurdere hvilken investering som vil være bedst. For nok er tilskud godt, men en god rentabilitet i investeringen er bedre. Vi har i en del tilfælde udarbejdet sammenlignende økonomiske beregninger over investeringen i 2 – 3 forskellige energiløsninger. En sådan beregning giver god overblik over hvilken løsning, der giver de laveste årlige omkostninger til opvarmning.

Basis for de kommende krav til halmfyr

De kommende krav til nyttevirkning for- og udledning fra halmfyr er specificeret i ”Brændeovnsbekendtgørelsen”, dvs. i Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015. I dennes §20, stk 2 fastslås det at de nye regler for halmfyr træder i kraft den 26. januar 2018.

 
Gunnar Schmidt
Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring
 
 
20 89 78 00