Pressemeddelelse fra Byggeri & Teknik I/S

Ny portal vil formidle millioner af ubrugte tilskudskroner

Millioner af kroner, der kunne gavne dansk landbrug, ligger ubrugte hen. Det vil Byggeri & Teknik I/S i Herning ændre på med en portal, der skal skabe kontakt mellem landmænd, der har fået tilskud ‐ men ikke skal eller kan bruge dem – og landmænd, der kan bruge pengene til at udvikle dansk landbrug.

Målet med portalen, der lanceres i dag er at formidle ubrugte tilskudskroner fra de senere års ordninger omkring miljøteknologi‐ og modernisering, samt støtte til økologi‐investering. Tilskudsportalen findes på
hjemmesiden www.tilskudioverskud.dk.

‐ Vi vil hjælpe med til at få de mange tilskudskroner ud at arbejde i erhvervet, så hurtig som muligt. Alternativet er nemlig i mange tilfælde, at pengene går tilbage til EU og statskassen, hvis en tilsagnshaver ikke kan udnytte dem, siger chefrådgiver Flemming Hedegaard. Han har arbejdet med ideen i nogle måneder og glæder sig meget til at gå i luften fra mandag den 26. juni, hvor portalen åbner for tilmelding. Her kan landmænd med tilsagn få vist deres projekter, og interesserede kan se, om de vil kunne leve op til kravene for overdragelse. Det er i udgangspunktet anonymt for begge parter.

‐ Det er altafgørende, at pengene kommer ud at arbejde, når nu de er bevilget, derfor er hovedformålet med denne formidling, at beholde pengene i erhvervet, siger Flemming Hedegaard.

Baggrund
Der er givet rigtigt mange tilsagn om tilskud til landbruget de seneste år op ‐ faktisk i mod 850 millioner kr. er der givet tilsagn om fra 2015‐2017, men mange af disse penge bliver af forskellig grund desværre ikke
udnyttet.

Årsagerne kan f. eks. være:

  • Projekterne ikke kan finansieres alligevel
  • Ejendommene handles
  • Man får andre og bedre planer.

Historisk er det op mod 30 % af de bevilligede kroner som ryger tilbage i puljen, og dermed først kommer i spil igen meget forsinket. En stor del risikerer at ryge helt tilbage til EU i stedet for at gavne dansk landbrug. Det forventes dog, at den pulje penge, der ikke kommer til udbetaling, falder til ca. 20 % af alle tilsagn, fordi kravene til ansøgningerne er strammet, så projekterne er mere parate, men der er stadig tale om en stor sum, som erhvervet går glip af.

Udover, at pengene står ubenyttet hen, er der desuden brugt ressourcer på at søge og få tilsagn. Det er spild af rigtig mange penge.

Kan overdrages
Loven om miljøteknologi‐ og moderniseringsordningerne giver mulighed for at overdrage tilsagnet til en kollega. Det forudsætter, at kollegaen ville have været i stand til selv at opnå tilskuddet ved en ansøgning.
Projektet skal med andre ord være sammenligneligt med det bevilligede. Rent praktisk overtages hele tilsagnet med tilskuddet og de dertil knyttede forpligtelser om indsendelse af bilag, opretholdelse af investeringen, osv.

Det er allerede muligt i dag, men kun få benytter muligheden for at overdrage et tilsagn. Det kan skyldes, at man enten krydser fingre og håber at få mulighed for at benytte tilsagnet selv på et senere tidspunkt, eller fordi man simpelthen ikke ved, at det kan overdrages. Resultatet er, at der hvert år går rigtigt mange tilskudskroner tilbage i stats‐ eller EU‐kassen.

‐ Vi håber, at denne formidlingsside, kan være med til at fastholde vækst i landbruget og gøre tilsagnshavere opmærksomme på denne mulighed. For der er ingen tvivl om, at udfordringen bliver at få nogle til at overdrage deres tilsagn tids nok til, at de kan benyttes, udtaler Flemming Hedegaard. De, der overdrager, får deres dokumenterede udgifter til rådgivning i forbindelse med og tidsforbruget til
selve tilskudsansøgningen, dækket i forbindelse med overdragelsen.

Stor efterspørgsel
Byggeri & Teknik I/S har gennem de sidste 5‐6 mdr. oplevet stigende efterspørgsel på ”tilskud i overskud” fra de udviklingsparate landmænd, der ikke selv har fået søgt i de tidligere runder, men som nu er klar, og som har fået finansiering og miljøgodkendelse på plads.

Evt. spørgsmål og oplysninger om portalen kan fås på 2025 2865 eller 9999‐2321 hos chefrådgiver
Flemming Hedegaard.

Fakta:

Byggeri & Teknik I/S er ejet af Vestjysk lbf. Lemvig lbf. Djursland Lbf, Samsø Lbf., Hering/Ikast Lbf. Holstebro/Struer lbf., samt Familielandbruget Vestjylland. Der er desuden et formelt samarbejde med LandboSyd og LHN.
Kontakt

Flemming Hedegaard
Chefrådgiver, Ledelse, Administration, Markedsføring, maskiner, Tilskud
fh@byggeri-teknik.dk
20 25 28 65

Flemming Hedegaard
Chefrådgiver, Ledelse, Administration, Markedsføring, maskiner, Tilskud
 
 
20 25 28 65