Rottebekæmpelse autorisationskursus R2

En R2 autorisation giver ret til bekæmpelse af rotter på egen landbrugsejendom ved brug af kemiske bekæmpelsesmidler.

Byggeri & Teknik I/S udbyder kursus i rottebekæmpelse for ejere af landbrugsbedrifter. Kurset giver ret til fremadrettet selv at bekæmpe rotter på egen ejendom. Kurset, der afholdes i samarbejde med Nomus A/S (står for undervisningen), giver mulighed for at opnå en R2-autorisation, og dermed retten til at bekæmpe rotter på egen bedrift, herunder anvende kemiske bekæmpelsesmidler.
Kurset afsluttes med prøve.

Indhold

Indholdet i kurset om autorisation til rottebekæmpelse på egen landbrugsbedrift er fastlagt ud fra Rottebekendtgørelsens krav på området.
Emner:

 • Lovgrundlag
 • Rotters biologi og kendetegn
 • Forebyggelse og bekæmpelse i praksis
 • Vejledning til registrering i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler).

Efter gennemført kursus og bestået prøve vedr. R2-autorisation kan du som ejer under særlige vilkår bekæmpe rotter med rottegift på egen ejendom, samt købe og anvende visse kemiske bekæmpelsesmidler.
R2-autorisationen gælder for 5 år og kan fornys ved at deltage i et opfølgningskursus.

Målgruppe og adgangskrav

Målgruppe
Vær også opmærksom på, at det kun er ejeren af ejendommen, der kan deltage på kurset i rottebekæmpelse.
Hvis landbrugsvirksomheden drives i et selskab (ApS eller A/S) er det de bagvedliggende ejerforhold, som afgør hvem der er ejer og som derfor er den, der kan erhverve en R2 autorisation.

Adgangangskrav
Forudsætningen for, at du kan deltage på rottekurset er, at du har gennemført et kursus eller uddannelse, hvor du herigennem har opnået kendskab til lovgivningen omkring håndtering af kemikalier og værnemidler. Det kan fx være et opdateret sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat.

Sprøjtebeviset/sprøjtecertifikatet skal medbringes på kursusdagen som bevis. Du kan også medbringe en udskrift fra MAB, hvor der er angivet, om du har et lovligt sprøjtebevis.

De detaljerede regler for bekæmpelse af rotter findes i Bekendtgørelse nr.1686 af 18/12/2018, (Rottebekendtgørelsen), Miljø- og Fødevareministeriet. Selve bekendtgørelsen kan hentes her. 

Deltagerpris:

2.495,- kr ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning og undervisningsmaterialer.
Registrering i MAB koster kr. 230,-.

Kurset gennemføres ved mindst 20 tilmeldte.

  Tilmeld dig næste kursus  Gunnar Schmidt

  Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring

  Mobil: 20 89 78 00
  Emailgus@byggeri-teknik.dk