Pas på – hvis du overvejer at købe brugte stålspær

Byggeri & Teknik I/S har på det seneste haft henvendelser fra flere landmænd, der har købt brugte stålspær og genopstillet disse. Det er der desværre ikke kommet noget godt ud af, idet kommunen har bedt om at få statiske beregninger på spærene i forbindelse med færdigmelding af byggeriet.

Hvis brugte stålspær genopstilles, skal de kunne opfylde gældende normer og jo ældre spærene er, jo flere normerevisioner er de blevet overhalet af.

Efter massive snetryksskader i vinteren 2009/2010 blev snelasterne revideret kraftigt i norm af 2012 og det betyder, at bygningerne skal beregnes for snelast i forhold til deres orientering. Simplificeret kan man sige, at hvis tagrygningen vender øst-vest, skal der regnes med normal sne, men hvis den vender nord-syd skal der regnes med en særlig snelast, der er op til 50 % større end normalsneen.

Så hvis du overvejer at købe brugte stålspær, så skal du sikre dig, at du kan få udleveret spærenes statiske beregninger (40 – 60 sider) og at beregningerne passer med din påtænkte placering.

Det skal for i øvrigt bemærkes, at såfremt du bor tættere end 25 km fra Vesterhavet og Ringkøbing Fjord, skal der regnes med en større vindlast på spærene. Du kan altså ikke flytte en stålhal fra Østjylland til Vestjylland.

I de tilfælde, nævnt indledningsvis, skulle spærene forstærkes ved påsvejsning hele vejen fra fundament til kip og vel og mærke af certificeret svejser, da der er tale om bærende konstruktion.

I tilfælde af kollaps kan forsikringsselskabet nægte at udbetale erstatning, såfremt der ikke kan fremlægges statiske beregninger.

Hvis du alligevel falder over et godt tilbud, så vil proceduren være følgende:

Sælger skal kunne dokumentere spærenes alder og oprindelig placering/orientering og skal kunne forevise enten de oprindelige statiske beregninger eller lade udføre en styrkeeftervisning ud fra spærenes nye placering.

Skule spærene være af ældre dato, kan de muligvis stadig anvendes, men ud fra en statisk beregning ville de skulle opstilles med en noget mindre spærafstand, end de oprindelig var beregnet til.