Er sandseparering en mulighed i Danmark

Kom og se, hvor langt vi er!

Det er interessant, hvis vi kan kombinere sand i sengene med biogas.
Det er også interessant, hvis vi kan genbruge sandet i sengene.
Vi besøger to gårde og ser to forskellige anlæg. Erik Dolby, Nimtofte har haft et sandvaskersystem fra Opicon siden dec. 2015 og Mogens Hjort Jensen, Grenå har et OneShot anlæg med separering og forsuring. Det anlæg har kørt siden dec. 2016.

Se mere her

ER SANDSEPARERING EN MULIGHED I DANMARK?

Rasmus Kjelsmark Nielsen

Bygningsrådgiver kvægstalde, mekanisering, indretning af kvægstalde, tilskud til kvægproduktion, gyllealarmer og barriere

Mobil: 30 57 24 16
Emailrkn@byggeri-teknik.dk

    Kontakt Mig