Spot on

Tid til udskiftning

Har du endnu ikke skiftet belysningen i dine stalde til LED? Så er det måske snart tiden til det. Det skyldes, at lysmængden fra alle lyskilder aftager over tid. På almindelige lysstofrør er L70 værdien (den værdi, hvor lysstyrken er 70 % af, hvad det var da lyskilden var ny) på 15.000 timer. Det betyder, at i stalde, hvor lyset er tændt i 16 timer i døgnet, bør lyskilden skiftes for hver 2 ½ år! Gode LED lyskilder har en L70 værdi på op til 50.000 timer – det svarer med lyset tændt i 16 timer pr. døgn til 8 ½ år.

Belysning i stald
Udskift alle rør eller armaturer på en gang, når du alligevel skal have skaffet et rullestillads for at kunne arbejde i højden

Vælg gode lyskilder

Glæden ved den lave investering er for længst forduftet, når omkostningen ved den lave kvalitet viser sig.  Naturligvis betyder indkøbsprisen noget, men levetiden og kvaliteten af lyset betyder mere. Kvaliteten måles på mange parametre:

  1. Ra værdi eller CRI (farvegengivelsesevne). Lyskilder skal have en værdi over 80 – og helst 83-85, det højeste er 100. Det er ikke nok at have en stor lysmængde, man skal også have en naturtro gengivelse af farverne, ellers kan man f.eks. ikke se om dyrene er syge.
  2. Måles i Kelvin grader. En gammeldags glødepære har farvetemperaturen 2.700. De fleste vælger 3-4000 kelvingrader, idet det ligner dagslys mere.
  3. LED lyskilder og armaturer kan have en noget anderledes lysfordeling end almindelige lysstofrør – det betyder at placeringen af armaturerne kan være en anden end den er nu. Få udført en lysberegning der viser fordelingen af lyset i forhold til det inventar m.v. der er i stalden. Det er ikke nok at den rette lysmængde er til stede som gennemsnit i staldrummet, lokalt f.eks. ved snuden af søerne, skal der også være det lys niveau som reproduktionen kræver – i dette tilfælde 200 lux.
  4. Elektronisk kvalitet. Det er rigtig meget en tillidssag i forhold til din leverandør – derfor skal du købe hos en leverandør der har bevist sin duelighed i markedet. Din leverandør skal stå inde for at de nye lyskilder ikke ”forstyrrer” gårdens interne el system og elektronik i øvrigt.
  5. Hvis du mener at dine bestående armaturer har en restlevetid der gør dem velegnet til ombygning til LED lyskilder, skal du være skarp på kravene til ombygning. Det er installatør arbejde, idet man overtaget armaturets CE-mærkning ved ombygning af armaturet. Derfor skal der sættes en mærkat på armaturet der fortæller, at det er ombygget til LED og ikke må anvendes til lysstofrør.

 

Generelt bør udskiftning af lyskilder udføres systematisk, så man får udskiftet i et helt staldafsnit ad gangen. Det gør det nemmere at udnytte nødvendigt udstyr som stillads, løftegrej eller andre ting man skal have anskaffet for at udføre udskiftningsarbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

LED-belysning
Ved lavloftede stalde er det vigtigt, at lysfordelingen fra nye LED rør  beregnes.

Vedligeholdelse

Også nye lyskilder skal vedligeholdes med rengøring. Selvom en LED ikke bliver så varm som lysstofrør og dermed heller ikke samler helt så meget fluelort, er de alligevel en attraktiv gøde plads for insekter og en sikker samler af støv.  Så med jævne mellemrum skal armaturer og lyskilder rengøres forskriftsmæssigt. Så er de lysmæssige forudsætninger for et godt arbejdsmiljø og gode produktionsresultater på plads.

Økonomi

Ved en daglig driftstid på lyset på 8 timer kan tilbagebetalingstiden til nye LED armaturer vs lysstofrør ofte holdes under 3,5-4 år. Er driftstiden 14-16 timer i døgnet er tilbagebetalingstiden ofte nede på 2 år. Når du har et konkret tilbud på den nye belysning, kan tilbagebetalingstiden udregnes ret præcist.

LED farvetemperaturer
Vær opmærksom på, hvilken farvetemperatur de nye LED rør har

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk