Status på kvægstaldsbyggeriet 2020

2020 har jo på mange måder været et meget mærkeligt år med Corona, nedlukning af landet hen over foråret og genopblusning af virus her i efteråret.

I bygningsrådgivningen har vi selvfølgelig taget vores forholdsregler i forbindelse med besøg, afholdelse af byggemøder mv. Men i det store hele har det ikke påvirket vores arbejde. Heldigvis har det heller ikke frataget mælkeproducenternes lyst til at investere og udvikle deres bedrifter.

Små og store stalde

Der har hen over foråret været rigtig mange henvendelser om rådgivning til både store og små projekter. Hvor vi måske har set lidt en ny trend især blandt lidt yngre mælkeproducenter, der ønsker at etablere sig på lidt mindre bedrifter. I hvert fald har vi i år arbejdet med 3 projekter, hvor der skal bygges til 70 – 75 køer og 1 malkerobot. Noget vi ikke har set i mange år.

Det er en besætningsstørrelse vi ikke har så mange af i Danmark, men det er den mest udbredte staldstørrelse i vores naboland Norge, hvor over 50 % af køerne nu bliver malket med robotter. Det er den højeste andel med malkerobotter i verden.

Det bliver spændende at se om nogle af disse projekter kan realiseres og om der er økonomi i driften.

Der har også været flere større projekter i år, hvor man efter en udvidelse kommer op på de 1000 – 1200 køer. Her er det nogle helt andre udfordringer omkring den daglige logistik og håndteringen af dyrene der gør sig gældende.

I disse projekter er der ofte et nyt malkecenter med, da mange begynder at blive klemt på malkekapaciteten. Besætningen er gradvis blev et udvidet, mens der stadig bliver malket i den malkestald, der blev bygget til 150 køer for 12 – 15 år siden. Samtidig er man måske gået over til 3 gange malkning. Så vi ser efterhånden en del steder, hvor der malkes i 16 – 18 timer i døgnet.

Malkning

For de større bedrifter er det stadigvæk et egentlig malkecenter med en parallel malkestald der stases på. Men der begynder også at være en interesse for automatisk malkning igen. For første gang i flere år, er antallet af malkerobotter steget i Danmark og det er ikke kun besætninger der i forvejen har robotter, der har fået en ekstra enhed ind. Der er også kommet nye besætninger til.

Automatisk malkning i malkestalden

Der er også en stigende interesse for automatisk påsætning i malkestalden. Hvor både GEA og De Laval i flere år har produceret en robotkarrusel, som bl.a. kan ses i Tyskland. Selv om investeringen er noget større, begynder vi at kunne lave et regnestykke der matcher de almindelige karruseller, da lønudgifterne er væsentlig mindre.

Batch malkning

En anden form for automatisk malkning i større besætninger er den såkaldte ”batch malkning”, hvor man sætter en antal malkerobotter f.eks. 10 til 12 stk. ind i et malkecenter og malker et hold af gangen. Det giver en stor udnyttelse af robotterne og et lille arbejdsforbrug, da der kun skal hentes køer til malkning. Både robotkarrusellerne og batch malkning er det man kalder overvåget automatisk malkning, hvor malkeren mere har en værkfører funktion.

Helge Kromann

Helge Kromann

Bygningsrådgiver kvæg, Indretning kvægstalde, Mekanisering, Malketeknik

Mobil: 22 57 67 98