Strøm til bl.a. markvanding er steget i pris 

Hvilken betydning får det for udgifterne til at vande?

Her til vandingssæson 2022 er elprisen steget markant.

I sæson 2021 var markedsprisen imellem 0,40 - og 0,50 kr. / kWh.
Hvis man her i sæson 2022 køber el på spotaftale, vil gennemsnitsprisen for el alene (dvs. uden indregning af nettarif) antagelige ligge i imellem 1,20 og 1,60 kr./ kWh.

Så er spørgsmålet: Hvilken betydning får det for udgifterne til at vande – løber de helt løbsk?

Nej, ikke helt.

Tabellen nedenfor viser udgifterne ved vanding, med forskellige elpriser, fra 0,50 kr. / kWh til 2,0 kr. / kWh.
En stigning fra 0,50 kr. / kWh til 1,50 kr. / kWh udløser en stigning i prisen pr. mm. vand pr. ha. på godt 4,- kr.

Hent de detaljerede beregninger her.