Temadag – Klimatilpasning og energikilder på eget landbrug

Klimatilpasning

vestjysk og Byggeri & Teknik inviterer til temadag, hvor du kan høre om, hvad du selv kan gøre for at reducere energiomkostningerne.

  1. Muligheder for energioptimering på bedriftsniveau
  2. Egenproduktion af el
  3. Skatteregler ved energiproduktion
  4. Andre brændstoffer og kulstof lagring

Svarene på disse spørgsmål kan du få ved at deltage i arrangementet.

Info

Pris: 450 kr.
Sted: vestjysk, Herningvej 3, 6950 Ringkøbing
Tid: torsdag d. 8. december 2022, kl. 13.00 - 16.00

Program

13.00-13.05
Velkomst og intro
Trine Riis Jeppesen, vestjysk

13.05-13.45
Energioptimering, varmepriser og højtemperaturvarme,
Kurt Mortensen, Byggeri & Teknik
Optimering af køle-varmepumpe anlæg
Muligheder for energioptimering på bedriftsniveau
Hvad koster en kWh varme fra forskellige energikilder

14.00-14.45
Egenproduktion af el
Kurt Mortensen, Byggeri & Teknik
Fra vindmøller, herunder tilslutningsmuligheder
Solceller – installationstilsluttede
Solceller – net tilsluttede (overordnede betragtninger)
Certifikater i forbindelse med elproduktion

14.45-15.15
Kaffepause

15.15-15.30
Skatteregler ved energiproduktion,
vestjysk

15.15-16.00
Andre brændstoffer og kulstof lagring
Pyrolyse af biomasser
Raps olie og andre vegetabilske olieforbindelser
Metan til drift af traktorer m.v.
Ptx brændstoffer generelt

Tilmelding

Tilmeld dig temadagen på vestjysk.dk eller ring på tlf. 96 80 12 00 senest d.  2. december.

 

    Kontakt os