Miljøteknologi kvæg og gartneri 2019

Fra den 1. oktober til 5. december kan der søges tilskud via: ”Miljøteknologi 2019 – Kvæg og gartneri” hvor formålet er at reducere miljøpåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.

Der er i alt afsat 50 mio. kr. til ordningen. Heraf går de 37 mill. til kvæg. Der søges om 40 % tilskud på fastsatte standardomkostninger, hvorved der ikke skal indhentes tilbud mm, men blot etableres det man ansøger om.

For kvæg er der 3 puljer til ansøgning:

Oversigt over puljerne

Pulje 1: Reduktion af ammoniakudledning malkekvæg (19 mio. kr.) – Tilsagnsgrundlag min. 300.000kr

 1. Brovægt til optimering af markdrift, lagerstyring og foderstyring.
 2. Teltoverdækning til gylletanke.
 3. Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom.
 4. Gylleforsuring i malkekvægstalde.
 5. Fasefodring baseret på mælkemåling.
 6. Fasefodring baseret på mælkens sammensætning.
 7. Fasefodring med kraftfoder.
 8. Udstyr til automatisk fodring med fuldfoder.

Pulje 2: Reduktion af ammoniakudledning, slagtekalve (3 mio. kr.) – Tilsagnsgrundlag min. 300.000kr

 1. Overvågning af drøvtygning og sygdom
 2. Udstyr til automatisk fodring med fuldfoder
 3. Gylleforsuring i slagtekalvestalde
 4. Fasefodring med kraftfoder

Pulje 3: Reduktion af energiforbruget (15 mio. kr.) – Tilsagnsgrundlag min. 100.000kr

 1. LED-belysning i malkekvægstald
 2. LED-belysning i slagtekalvestald
 3. Varmegenindvinding fra mælkekøling (anlæg uden for- køling med brøndvand)
 4. Varmegenindvinding fra mælkekøling (anlæg med for- køling med brøndvand)
 5. Frekvensstyret vakuumpumpe i malkeanlæg
 6. Brøndvandskøling af mælk
 7. Frekvensstyret mælkepumpe og mælkeudskiller med bufferkapacitet

 

Der prioriteres efter en omkostningseffekt, som udregnes ud fra miljøeffekt, antal enheder der investeres i og levetid for investering sat i forhold til investeringens størrelse.

Når ansøgningen er sendt må projektet påbegyndes, dog for egen risiko, da tilsagn/afslag først kommer senere.

NB: Projektperiode er kun 1 år med mulighed for 1 års forlængelse, da LDP puljen udløber med udgangen af 2022. Har du behov for en snak om dine muligheder for at søge tilskud, så ring til en af os.

Flemming Hedegaard

Chefrådgiver, Ledelse, Administration, Markedsføring, Maskiner, Tilskud

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk

 

Gunnar Schmidt

Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kontakt os