Moderniseringsordning kvæg

Alle der har 830 timer på bedriften og cvr nummer, som landbrug kan søge. Der er ingen parathedskrav – altså skal man ikke have en miljøgodkendelse, byggetilladelse eller bankgodkendelse. I skal heller ikke have tilbud hjem, da ordningen kører på standardomkostninger og standardmiljøeffekter. Der ydes 20 % tilskud til projekterne.

Vi forventer derfor også et væsentligt lavere tidsforbrug på ansøgningen, og dermed en mindre faktura til dig. Der er følgende midler at gøre godt med:

Indsatsområder i 2020 Pulje i 2020 (mio kr.) Heraf øremærket til økologer
1 Etablering af stald til malkekøer/kvier med tilhørende malkefaciliteter 21 5
2 Etablering af stald til malkekøer/kvier 35 8
3 Etablering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af kalve 29 7
I alt 85 mio. 20 mio.

Der kan søges i følgende indsatsområder (læs mere her) og efterfølgende placere projektet i en af underkategorierne:

  1. Etablering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald
  2. Etablering af stald til malkekøer
  3. Etablering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af kalve/ungdyr

Under hver kategori kan der søges til følgende staldtyper:

  1. Sengebåsestald med spalter
  2. Sengebåsestald med drænet gulv
  3. Dybstrøelsesstald

 

Når dit projekt er indplaceret i en af ovenstående kategorier, så skal du vælge en teknologi eller en teknologipakke – (de er forud fastlagte i bilaget, som kan læses her)

Som noget nyt, skal ansøgningen søges brutto m2 og ikke på båseantal. Det er nærmere fastlagt i vejledningen om hvordan det opgøres og det skal vi nok hjælpe med.

Derudover findes der en del valgfrie options, som f.eks. plansilo, gyllebeholder og meget mere.

Et projekt kan ikke placeres i mere end ét indsatsområde. Hvis du vil etablere en stald til både malkekøer og kalve, skal du søge om tilskud i to forskellige indsatsområder, som to separate projekter.

Du må som altid påbegynde din investering (for egen regning og risiko) så snart du har modtaget en kvittering for indsendelse af ansøgningen.

Tidspunkt Hvad sker?
4. september 2020 Ansøgningsrunden åbner
30. oktober 2020 Frist for rettidig modtagelse af ansøgning om tilsagn om tilskud under ordningen
Afgørelse inden jul 2020 Landbrugsstyrelsen har lovet, at de meddeler de sidste tilsagn og afslag til ansøgninger under ordningen.

Anbefaling fra Byggeri & Teknik I/S

Alle ansøgninger prioriteres efter miljøeffekt beregnet op mod det investerede beløb – en såkaldt omkostningseffektivitet.
Da vi forventer en kraftig oversøgning på ordningen, anbefaler vi kun at søge til stald og teknologi/teknologipakke – dette er for at give dit projekt den bedst mulige chance for at opnå tilskud.

Her ud over vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig med dit projekt.

Skulle du have behov for hjælp til sparring, at lave ansøgning, byggetilladelse mm. så er vi klar i Byggeri & Teknik I/S.

Du kan læse mere om moderniseringsordning kvæg her.

Kvæg

Flemming Hedegaard

Direktør, Markedsføring, Tilskudsansøgninger, Maskiner

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk

Kontakt Mig